Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 29.4.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

5.5.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  111

103 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  111

104 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  112

105 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  113

106 §     KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.3.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   114

107  §    SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 2014  115

108 §     SAIRAUSLOMAN HAKEMINEN  116

109 §     ESISELVITYSHANKKEEN ”JÄMIN KOIRAMAAILMAN” LOPPURAPORTTI 117

110 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2014  118

111 §     VALTIONAVUSTUS KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN  119

112 §      SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  120

113 §     PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2014 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI 121

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

5.5.2014 kello 19.00 – 20.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Miia Sjöman

Ari Uusi-Rasi

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme                valtuuston puheenjohtaja klo 19.00-20.03

Antero Karppinen               valtuuston I varapuheenjohtaja

Tapio Rajalahti                    valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                   kunnanjohtaja

                     

ASIAT

 

§§ 102-114

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 12.5.2014

Allekirjoitukset

 

 

Timo Sorvali                     Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 12.5.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

102 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

103 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Timo Sorvali ja Ari Uusi-Rasi.

                     

Päätös:                             

 


 

104 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.3.-15.4.2014

-       Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013

-       Karvian kunta, ote kumppanuusneuvottelut Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa

-       Lounais-Suomen aluehallintovirasto, adressi

-       Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2014

-       Adressi Tampereen laskuvarjokerholle

-       Verohallinto, maksatuserittely huhtikuu 2014

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Jämijärvi, Narvi

o   Peijari, Puistorinne

o   Jämijärvi, Lepola

o   Jämijärvi, Mäki

o   Jämijärvi, Poikkeus

o   Jämijärvi, Koivuranta

o   Jämijärvi, Kulmanen

 

Päätös:                             


 

105 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvitys

                                            työvaliokunnan kokous                                             9.4.2014

                                            Sivistyslautakunta                                                      15.4.2014

                                            Tarkastuslautakunta                                                  15.4.2014

                                            Yhteistyötoimikunta                                                    23.4.2014

                                            PoSa johtokunta                                                         24.4.2014

                                            Perusturvalautakunta                                                24.2.2014

                                           

Päätös:                             

 


 

106 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.3.2014 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO    

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 31.3.2014.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

16 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

17 § PSSV Palvelut Oy:n perustaminen ja osakkeiden siirtäminen kuntien

                       omistukseen

18 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle

19 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

20 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 31.3.2014, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                             


 

107  §           SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 2014

 

Liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 3 kk 2014. Liite nro 107.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteumaprosentin tulisi olla 25 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 23,0 %, kasvua kuitenkin edelliseen vuoteen 10,2 %. Sosiaalipalvelujen toteuma on 42,9 % ja yleislääketieteen päivystyksen 38,3 %.

 

Valtuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna kolmen ensimmäisen kuukauden menot ovat 18 000 euroa pienemmät kuin talousarviossa on arvioitu.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1 – 3 kk 2014 tiedokseen.

 

Päätös:                             


 

108 §            SAIRAUSLOMAN HAKEMINEN

 

Jämijärven kunnassa on sairaslomien osalta ollut käytäntö, että omalla ilmoituksella on saanut olla pois 2 päivää ilman lääkärin/terveydenhoitajan todistusta. Sairasloma on kuitenkin tullut hakea esimieheltä erillisellä lomakkeella.

 

Uusien sopimusten mukaan myös vuosiloman aikana voi hakea siirtoa sairausloman vuoksi. Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa 23.4.2014 työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja päätyi ratkaisuun, että vuosiloman siirtoon vaikuttavasta sairauslomasta on oltava aina lääkärin kirjoittama sairauslomatodistus.

 

Yhteistyötoimikunnan hyväksymän sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö Jämijärven kunnassa on seuraava:

 

-          Työntekijä ilmoittaa poissaolostaan viimeistään sairaslomapäivän aamulla esimiehelleen ja tullessaan töihin täyttää poissaoloilmoituksen ja antaa sen esimiehelleen.

-          Omalla ilmoituksella saa olla 2 pv pois, poissaolon syytä ei ole rajattu. Poissaolotodistuksessa pitää olla, minkä sairauden vuoksi töistä on ollut poissa. Vuosiloman siirtoon vaikuttavasta sairauslomasta on oltava aina lääkärin kirjoittama sairauslomatodistus.

-          Terveydenhoitaja voi kirjoittaa epidemia-aikana jopa 7 pv sairaslomaa. Terveydenhoitajan ja lääkärin kirjoittama sairaslomatodistus toimitetaan esimiehelle töihin tultaessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan tekemän päätöksen mukaisen käytännön noudatettavaksi Jämijärven kunnassa sairauspoissaolojen osalta.

 

Päätös:                             

 


 

109 §            ESISELVITYSHANKKEEN ”JÄMIN KOIRAMAAILMAN” LOPPURAPORTTI

 

Jämin koiramaailma hankkeen 1.8.2013-15.2.2014 loppuraportti on toimitettu Leader+ rahoitusviranomaisille.

Esiselvityshankkeella selvitettiin mm. Jämin nykyiset paikat koiraharrastajia varten, mahdolliset yhteistyökumppanit jatkohanketta varten ja tarvittavat investoinnit, jotta Jämin koiramaailma voitaisiin toteuttaa. Loppuraportti ja maksatushakemus ovat liitteenä nro 109.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee loppuraportin tiedokseen.

 

Päätös:                             

 


 

110 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2014                           

 

                                            Liitteenä nro 110.1 on talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2014.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. ”Tasaisella vauhdilla” toteuman tulisi olla 25 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 


 

111 §            VALTIONAVUSTUS KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

 

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta Jämijärven kunnalle koulun kerhotoiminnan kehittämiseen siten, että hyväksytyt kokonaismenot ovat 10 667 € ja siihen myönnetty avustus 8 000 € (75%).

 

Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin koulussa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kerhonohjaajien palkkiot, henkilöstön täydennyskoulutuksesta, hankkeeseen kohdistuvista sijaisjärjestelyistä, kerhokuljetuksista ja materiaali- ja välinehankinnoista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:                             

 


 

112 §             SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

                                            Kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo oli osallistunut PSSV OY:n yhtiökokoukseen. Informaationa hän kertoi mm., että kuitua joudutaan rakentamaan arvioitua enemmän.

 

                                            Kunnanhallitus merkitsi selonteon tiedokseen.

 

                                            Valtuuston puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.03.

 

                                            _____


                                            Yhteistyötoimikunta        6 §                23.4.2013

 

113 §            PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2014 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI

 

Eräät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet yhteydessä kunnanjohtajaan ja tiedustelleet lomarahojen vapaaksi vaihtamisen mahdollisuutta. Käytäntöhän on ollut voimassa vuosina 2009 - 2013 ja siitä on allekirjoitettu paikallinen sopimus.

 

Kunnanhallitus ottaa omalta osaltaan kantaa asiaan kokouksessaan 5.5.2014. Mikäli kunnanhallitus ottaa asiaan myönteisen kannan ja liitot ovat sen valmiita hyväksymään, voidaan allekirjoittaa v. 2014 koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus.

Luonnos on liitteenä 6.1.

 

Ehdotus:                           Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hyväksymistä liitteen 6.1 mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Keskustelun aikana Pirjo Raitinpää toi tiedoksi Pohjois-Satakunnan JHL:n kannan, että lomarahavapaiden sijaan tulisi käyttöön ottaa käytäntö, että työntekijä saisi pitää palkattoman viikon vapaata, josta vähennettäisiin vain 5 päivän palkka.

 

-----

 

KH 113 §                           Paikallinen virka- ja työehtosopimus on liitteenä nro 113.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös: