Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2014

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 26.3.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

31.3.2014 kello 17.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

81 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

82 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

83 §       VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

81 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

82 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

                     

Päätös:                             


 

83 §             VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 83.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2013 oli positiivinen 354 706,85 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin

19 183,65 euroa. Lainat lisääntyivät vuoden aikana

1979,89 euroon/asukas (v. 2012 1668,10 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtalainen ja sen vuoksi kunnalla ei ollut tilinpäätöksessä lyhytaikaista lainaa.

                                                                                      

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2013. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 19 183,65 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös: