Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 8.4.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

14.4.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

86 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

87 §        TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

88 §        PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

89 §        VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2014 

90 §       KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2014 

91 §       SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-2 KK 2014 

92 §       POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2014 

93 §       KUNNAN KIINTEISTÖJEN HOIDON TARJOUSTEN KÄSITTELY 

94 §       TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-28.2.2014 

95 §        KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN 2015-2017 

96 §       NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2014 

97 §       KYLÄRAHA 

98 §       JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA 

99 §       RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 

100 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

14.4.2014 kello 19.00 -

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Satu Jokela

Miia Sjöman

Ari Uusi-Rasi

Pentti Mäkelä            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

                     

ASIAT

 

§§ 85 -

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 22.4.2014

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                      Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 22.4.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

85 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

86 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Miia Sjöman.

                     

Päätös:                             


 

87 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Siikaisten kunta, ote PoSa:n omistajaohjauksen kehittäminen

-       Verohallinto, maksatuserittely maaliskuu 2014

-       Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014

-       Honkajoen kunta, ote PoSa:n hallintorakenteen muutos ja toiminnan kehittäminen

-       Karvian kunta, ote PoSan jäsenkuntien omistajaohjausneuvottelu

-       Varsinais-Suomen ELY, päätös tiekohtainen nopeusrajoitus

 

Päätös:                             


 

88 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiiri

                                            kumppanuushanke, tahto-osaneuvottelut             13.3.2014

                                            Satakunnan kunnallisjohtajien kokous                  18.3.2014

                                            Tekninen lautakunta                                                  25.3.2014                                                                      PoSa johtokunta                                                         27.3.2014

 

 

Päätös:


 

89 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2014

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.1.-31.3.2014

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:


 

90 §              KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2014

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.1.-31.3.2014.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:


 

91 §              SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-2 KK 2014

 

Listan liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-2 kk 2014. Liite nro 91.1.

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 16,66 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 14,0 % ja sosiaalipalvelujen 28,2 %.

 

Vertailussa edellisen vuodenvastaavaan ajankohtaan on sairaanhoidon kulut laskeneet -3,6 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-2 kk 2014 tiedokseen.

 

Päätös:


 

92 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2014

 

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä PoSan talouden toteutumisesta ajalla 1.1.-28.2.2014. Liite nro 92.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 16,66 %. Jämijärven kunnan toteuma on 15,81 %, kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan 29 720 €.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:


                                            Tekninen lautakunta      15 §              25.3.2014

 

93 §              KUNNAN KIINTEISTÖJEN HOIDON TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Jämijärven kunnan tekninen toimisto on pyytänyt tarjousta kunnan kiinteistöjen hoidosta kiinteistöihin kuuluvine ulkoalueineen. Kiinteistöjen hoidosta tehdään aluksi sopimus kolmeksi (3) vuodeksi + yksi (1) optiovuosi. Optiokauden päätyttyä sopimusta voidaan jatkaa suorahankintana neljä (4) vuotta, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta kuusi (6) kuukautta ennen optiokauden päättymistä.

 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) www.hankintailmoitukset.fi, Kankaanpään Seutu ja Pohjois- Satakunta lehdissä.

 

Kiinteistöjen hoidosta pyydettiin tarjoukset 14.3.2014 mennessä. Tarjouspyynnön haki 5 urakoitsijaa:

-          Lassila&Tikanoja Oyj / Manu Rantamäki

-          Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

-          TK-Kiinteistöpalvelut Oy / Topi Parjanen

-          Pentti Mäkelä

-          LH Sähkö Oy / Arto Laaksonen

 

Tarjouspyynnössä tilaaja edellytti palvelun tuottajan vastuuhenkilön tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

 

Kiinteistöjen esittelykierrokselle osallistui 21.2.2014 klo 10.00 alkaen:

- TK-Kiinteistöpalvelut Oy / Topi Parjanen ja Tiitinen Pekka

- Kiinteistöhuolto Manninen / Jari Manninen

- Pentti Mäkelä

- LH-Sähkö Oy / Arto Laaksonen

sekä kunnan edustajina rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kanslisti Riikka Koivumäki ja Pekka Halme joka poistui jätevedenpuhdistamon esittelyn jälkeen.  (esityslistan liite 15.1 / muistio).

Tarjouksen määräaikaan (14.3.2014 klo 12.00) mennessä jättivät:

- Kiinteistöhuolto Manninen

- TK- Kiinteistöpalvelut Oy

 

Tarjousten avauksen 17.3.2014 suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen puheenjohtajana, rehtori Rolf Björkman, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mikko Salminen sekä sihteerinä toiminut vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto. Esityslistan liitteenä on tarjousten avaamispöytäkirja (liite 15.2).

 

Tarjousten avauksen suorittanut työryhmä totesi, että Kiinteistöhuolto Mannisen tarjous täyttää tarjouspyynnön vaatimukset sen sijaan TK-Kiinteistöpalvelut Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia.

                                           

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Kiinteistöhuolto Mannisen tarjouksen hyväksymistä.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            -----

 

 

KH 93 §                             Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä nro 93.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:


 

94 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-28.2.2014

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2014. Liite nro 94.1.

 

Tasaisella vauhdilla talouden toteutuman tulisi olla 16,66 %. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Vuosikate on 187 615,41 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:


 

95 §              KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN 2015-2017

 

PoSan alueen kuntien, PoSan ja sairaanhoitopiirin yhteinen vuosittainen kumppanuusneuvottelu pidettiin Satakunnan keskussairaalassa 13.3.2014.

 

Neuvottelutuloksena syntyi kumppanuusneuvottelun tahto-osa vuosille 2015-2017. Liite nro 95.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kumppanuussopimuksen tahto-osan v. 2015-2017 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

96 §              NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2014

 

Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä.

Vuodelle 2014 korvaus on nostettu 400 € / 2 vkoa (v.2013 300 € / 2 vkoa). Työllistäminen koskee jämijärveläisiä 1995-1999 syntyneitä nuoria.

 

Työpaikat ovat olleet haussa UutisOiva-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa 20.2.2014 sekä kuntatiedotteissa 3/2014 ja 4/2014. Määräaikaan mennessä on tullut 55 hakemusta. Yksi hakemus tuli myöhässä. Liite nro 96.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret (55 kpl) periaatteella 400 € / 2 vkoa. Työllistämiskustannukset maksetaan kunnan saamista perintövaroista.

 

Päätös:


 

97 §              KYLÄRAHA

 

Kyläraha on tarkoitettu keskustaajaman ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville Jämijärveläisille tahoille (kyläyhdistykset, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms.).

Rahaa voi hakea sekä toimintaan että investointeihin.

Kylärahan saamien edellyttää, että kohteeseen käytetään myös omaa rahaa.

Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2013, on lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty.

 

Kyläraha on ollut haettavana 7.4.2014 mennessä. Hakuilmoitus on ollut Kankaanpään Seudussa 6.3.2014 ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 6.3.2014. Lisäksi hakuilmoitus on ollut kuntatiedotteessa 3/2014 ja kunnan ilmoitustaululla.

 

Määräaikaan mennessä kylärahaa ovat hakeneet:

 

Palokosken kyläyhdistys, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry, Vihun kyläyhdistys ry ja Tykköön seudun kyläyhdistys ry. Hakemukset on liitteenä nro 97.1. Kylärahaa on varattu perintövaroista 6 000 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää kylärahan jaosta.

 

Päätös:                             


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       27 §              12.9.2013

                                            Kunnanhallitus                                     257 §            7.10.2013

 

98 §              JÄMIN HARJUMÖKKIALUEEN ASEMAKAAVA

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Jämin Harjumökkialueen asemakaavaluonnoksen (liite 27.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän (MRL 63§) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 27.2).

Jämin harjumökkialueen asemakaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu 14.5.2013 josta muistio liitteenä (liite 27.3).

 

Päätösehdotus:               1. Tutustutaan aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaan asemakaavaluonnokseen ja tehdään mahdolliset muutosesitykset kaavaluonnokseen. Aluearkkitehti tekee esitetyt muutokset ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.              

                     

  2. Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että mahdollisten asemakaavaan tulevien muutosten jälkeen kunnanhallitus kuuluttaa Jämin Harjumökkialueen asemakaavan vireille tulosta ja asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavin muutoksin;

                                       Ilmari Mattila ja Janne Tuomisto laativat selkeät ja ehdottomat rakennustapaohjeet.

 

                                            -----

 

KH 257 §                           Jämin harjumökkialueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat liitteenä nro 257.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Jämin Harjumökkialueen asemakaavan vireille tulosta ja asettaa MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville.

Samalla kunnanhallitus pyytää asemakaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

                                            -----

 

 

 

 

KH 98 §                             Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 25.10.-25.11.2013 välisenä aikana.

Yhtään muistutusta ei jätetty.

 

Saadut lausunnot ja niiden vastineet ovat liitteenä nro 98.1.

 

Metsähallituksen edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa 26.3.2014 päädyttiin pienentämään kaava-aluetta Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoiman alueen osalta. Kaavasta poistettiin tällä toimenpiteellä rivitalotontit sekä 1 vapaa-ajanasuntotontti. Kaavaa muokattiin myös siten, että alueen läpikulkevalle luontopolulle osoitettiin paikka.

 

Jämin harjumökkialueen asemakaavan selostus kaavakarttoineen on liitteenä nro 98.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää asettaa Jämin harjumökkialueen asemakaavan ehdotuksena nähtäville ja samalla pyytää asemakaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot eri viranomaisilta.

 

Päätös:

 

                                           


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta       31 §              12.9.2013

                                            Kunnanhallitus                                     261 §            7.10.2014

 

99 §              RATIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

                     

Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettu (KH 198§).

● Asiakirjat ovat olleet nähtävillä 5.9.-4.10.2011 välisen ajan.

● Maanomistajille tiedotettu kaavasta infotilaisuudessa, Jämin lomahotellilla 12.4.2012.

● 4.9.2012 tiedotustilaisuus maanomistajille Tykköön Kylätalolla.

● Maanvuokrasopimusmalli hyväksytty 19.8.2013 (KH 214§)

 

 

Päätösehdotus:               Esitetään kunnanhallitukselle, että se asettaa osayleiskaavaluonnoksen nähtäville sekä varaa kaikille kaavaan osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Lisäksi esitetään, että kunnanhallitus pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.                  

 

Päätös:                              Hyväksyttiin päätösehdotus

 

                                            -----

 

KH 261 §                           Osayleiskaavaluonnos on liitteenä nro 261.1. Kaavaselostus on nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus asettaa Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville sekä varaa kaikille osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

                                            Lisäksi kunnanhallitus pyytää tarvittavat lausunnot eri viranomaistahoilta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

                                            -----

 

KH 99 §                             Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 25.10.-25.11.2013 välisen ajan.

Saadut lausunnot ja niiden vastineet ovat liitteenä nro 99.1.

                                            Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen kaavaselostus karttoineen on liitteenä nro 99.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus asettaa Ratiperän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen yleisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös:                             

100 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA