JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään Reima Country Centerin alakerran kokoushuoneessa maanantaina 16.12.2013 alkaen kello 18.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

99 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

100 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

101 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2013 ja

kaavoitusohjelma 2014-2015              

102 § Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille     2014-2016  

103 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2013                   

104 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat     

105 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat            

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 20.12.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 10.12.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 10.12.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 16.12.2013 kello 18.00

 

Paikka

 

Reima Country Centerin alakerran kokoushuoneessa

Käsiteltävät asiat

99 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

100 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

101 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 JA                    
            KAAVOITUSOHJELMA 2014-2015 

102 §    VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

            2014-2016 

103 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013 

104 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

            OTETTAVAT ASIAT 

105 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                 

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

99 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 10.12.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 12.12.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 10.12.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                             

 

                                         

                                           

 

 

                     

 

 

 

100 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                             

 


                                            Kunnanhallitus                   313 §            9.12.2013                         

 

101 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 JA KAAVOITUSOHJELMA 2014-2015

 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2013 ja kaavoitusohjelman vuosille 2014-2015.

Liite 313.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.    asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

 

2.    saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 101 §                          

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee tiedokseen.

 

Päätös:
                                           

 

 

 

Kunnanhallitus                   314 §            9.12.2013

 

102 §            VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2014-2016

                     

Vuoden 2013 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi PoSan ja Keskussairaalan kulut tulevat ylittymään.

 

Vuoden 2012 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa +7,9 %:n kasvua, valtakunnan keskitaso 3,6 %. Samanaikaisesti yhteisövero laski

-13,3 % (valtakunnan keskiarvo 13,7 %)

 

Vuoden 2014 investointien painopiste on edelleen kunnallistekniikassa. Tärkeänä investointina on myös laajakaistan rakentaminen koko kunnan alueelle. Sen rakentamisen jatkamiseen varauduttu 2014-2016.

 

Kunnallisveroprosentti nousee vuonna 2014 21,50 %:iin. Kiinteistöverot pysyvät entisellä tasolla.

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta.

Tilikauden tulos vuoden 2014 osalta osoittaa ylijäämää 17 000 euroa.

Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille.

Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä.

 

Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 on liitteenä nro 314.1.

 

Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti lausuntonaan puoltaa talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2015 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 102 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2015 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

                     
                                            Kunnanhallitus                   321 §            9.12.2013

 

103 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2013

 

                                            Liitteenä talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2013.

                                            Liite nro 321.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 83,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 103 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:
                                                                 

 

 

 

104 §           ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                                           

 

 

105 §           MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                     -Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Marko Rajamäki tulee kertomaan yhtiön toiminnasta

                     - Kuntaliitosselvityksen valtuustojen yhteisseminaari Jämi Areenalla 22.1.2013 klo 18.00