JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 25.11.2013 alkaen kello 18.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                      89 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

90 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

91 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2013                  

92 § Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 9 kk

2013 ja osavuosikasaus 1 – 8 2013   

93 § PoSan talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2013

94 § Lainatarjouksen hyväksyminen   

95 § Jämijärven kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta               

96 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

97 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

 

                     

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 29.11.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 19.11.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 19.11.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 25.11.2013 kello 18.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

89 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

90 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

91 §   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2013 

92 §   SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 – 9 KK
         2013 JA OSAVUOSIKASAUS 1 – 8 2013 

93 §   POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2013 

94 §   LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 

95 §   JÄMIJÄRVEN KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE          KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ
         SELVITYSALUEESTA 

96 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

97 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                 

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

89 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.11.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä 18.11.2013 ja Pohjois-Satakunta-lehdessä 19.11.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.11.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                             

 

                                         

                                           

                     

 

                     

 

 

 

90 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                             


                                            Kunnanhallitus                   296 §            18.11.2013

 

91 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2013

 

Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2013. Liite nro 296.1.

Tasaisella vauhdilla toteumaprosentin tulisi olla 75 %. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edelliseltä vuodelta samana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 91 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:


Kunnanhallitus                   297 §            18.11.2013

 

92 §              SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 – 9 KK 2013 JA OSAVUOSIKASAUS 1 – 8 2013

 

                                            Liitteenä on sairaanhoitopiirin ja talouden raportti 1 – 9 kk 2013.

Liite nro 297.1.

Raportin mukaan Jämijärven kunnan sairaanhoidon kulut ovat toteutuneet 76,4 %:sti, kasvua edelliseen vuoteen 9,7 %.

Sosiaalipalvelujen toteumaprosentti on 106 % ja yleislääketieteen päivystyksen 73,3 %.

 

Liitteenä myös sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus 1 – 8 2013. Liite nro 297.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja taloudenraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 92 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja taloudenraportin tiedokseen.

 

Päätös:
                                            Kunnanhallitus                   298 §            18.11.2013

 

93 §              POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2013

 

                                            Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2013.

Liite nro 298.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 75 %. Jämijärven kunnan osalta toteuma on 80,24 %, kasvua edelliseen vuoteen 4,27 %.

 

Ennusteen mukaan lisämäärärahatarve on kaikkiaan yli 400 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 93 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:
                                            Kunnanhallitus                   299 §            18.11.2013

 

94 §              LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Vuoden 2013 talousarviossa ollut lainamäärä on nostettu kokonaisuudessaan. Loppuvuoden rahoitustarpeeseen tarvitaan vielä 200 000 euroa lisää lainaa.

 

Lainatarjouspyyntö on liitteenä nro 299.1

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Kuntarahoitus ja Kuntien eläkevakuutus. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 299.2.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen 3 kk:n euribor +0,950%.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 94 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen 3 kk:n euribor                                           +0,950%.

 

Päätös:


                                            Kunnanhallitus                   303 §            18.11.2013

 

95 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

 

Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b §:n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntarakennelain 4 h §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b §:n mukaisesti kuntien yhdistymistä.

 

Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan

toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kyselyyn annettu

vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan

vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen.

 

Kunnan tulee ilmoittaa selvitysalueestaan kuntarakennelain 4 h §:n

mukaan 30.11.2013 mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa

ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli

viimeistään maanantaina 2.12.2013 klo 16.15 mennessä.

 

Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä.

Luonnos Jämijärven kunnan ilmoituksesta on liitteenä nro 303.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta oheisen liitteen mukaisen ilmoituksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 95 §       

 

Ehdotus:                            Valtuusto antaa kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta oheisen liitteen mukaisen ilmoituksen.

 

Päätös:

                     
                     

96 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                                           

97 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT