Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 12/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 10.9.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

16.9.2013 klo 18.00!! HUOM!!

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

224 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

225 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

226 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

227 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

228 §    VÄLIRAPORTTI 30.6.2013 

229 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 26.8.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

230 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2013 

231 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSKATSAUS 1-7 KK / 2013 

232 §    TEEMA-ASIAT / SEUTUVERKKO  

233 §    PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN 

234 §    VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN JOULUN JA UUDENVUODEN AIKAAN 

235 §    VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU 

236 §    MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖS JÄMIJÄRVEN KUNNAN SIIVOUSPALVELUJEN HANKINTAA KOSKEVASSA ASIASSA 

237 §    LAAJAKAISTAHANKKEEN VUODEN 2013 RAHOITUS 

238 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OY 

239 §    VALMISTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN JÄMI AREENAN SIIRTÄMISEKSI JÄMIJÄRVEN KUNNAN OMISTUKSEEN 

240 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2013 

241 §    LASTEN KOTIHOIDON SELVITYSTYÖ  

242 §    VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 

243 §    ESISELVITYSHANKE JÄMIN KOIRAMAAILMA 

244 §    VASTAUS KUNTALAIN UUDISTAMISTA KOSKEVAAN KYSELYYN 

245 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

224 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

225 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

 

Päätös:                             

 

 

 


 

226 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Verohallinto, tieto verovuoden veroista 2012

-          Marraskuun 2013 maksuunpanon mukainen tilitys verovuodelta 2012

-          Verohallinto, maksatuserittely, elokuu 2013

-          Valtiovarainministeriö, päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle 2013 ja

-          päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäämisestä määrärahasiirron johdosta vuodelle 2013

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2013

-          D-Fence turvallisuusraportti, Jämijärven kunta

-          Turun hallinto-oikeus, selityspyyntö

-          Tykistöprikaati, pelastustoimen suunnitelma Jämin valvomattomalla lentopaikalla

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Vaahteramäki

o       Jämijärvi, Mansikkaranta

o       Jämijärvi, Riitahuhta

o       Suurimaa, Tunturi

o       Vihu, Uusiradakko

o       Vihu, Kekokangas

o       Vihu, Uusiradakko 1

 

 

Päätös:                             

 

 

 


 

227 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto                    13.6.2013

Tekninen lautakunta                                                     13.8.2013

PoSan Sote-palvelujen kehittämissuunnitelman

ohjausryhmä                                                                 13.8.2013

Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 20.8.2013

                                            Perusturvalautakunta                                                   21.8.2013

                                            PoSan johtokunta                                                         21.8.2013

                                            Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy, hallitus          29.8.2013

 

Päätös:                             

 

 


 

228 §            VÄLIRAPORTTI 30.6.2013

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2013 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2013.

Vuoden 2013 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on liitteenä nro 228.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:


 

229 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 26.8.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 26.8.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            51 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            52 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            53 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

54 § Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2013

                                            55 § Kauppakirjan hyväksyminen / Kirsi Niemenmaa

                                            56 § Kauppakirjan hyväksyminen / Sirpa ja Juha Kuusikoski

57 § Kankaanpään kaupungin esitys kuntajakoselvityksen käynnistämisestä

58 § Muutosten hyväksyminen vuoden 2013 investointisuunnitelmaan            

59 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2013

                                            60 § Jämi-säätiön lainajärjestelyt

                                            61 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2013

62 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            63 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 26.8.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:       

 


 

230 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2013

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2013.

Liite nro 230.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 58,33 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:       


 

231 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSKATSAUS 1-7 KK / 2013

 

                                            Liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin talouskatsaus

1-7 kk / 2013. Liite nro 231.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteuman tulisi olla 58,33 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 62,5 %; kasvua edelliseen vuoteen 23,1 %.

 

Sosiaalipalvelut ovat toteutuneet 72,4 %:sti; kasvua edelliseen vuoteen 68,7 %.

 

Yleislääketieteen päivystyksen kuntaosuus on hieman pienempi kuin vuosi sitten.                     

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen 1-7 kk / 2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                             


 

232 §            TEEMA-ASIAT / SEUTUVERKKO

 

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n toimitusjohtaja Torsti Ruokoski tulee esittäytymään kunnanhallitukselle ja samalla kertomaan seutuverkon rakentamisen ajankohtaisesta tilanteesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:


 

233 §            PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETUN VALTIONOSUUSENNAKON TARKISTAMINEN

 

Aluehallintovirasto on päätöksellään 21.8.2013 (LSAVI/1999/07.00.00/2013) päättänyt perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistamisesta Jämijärven kunnan osalta.

 

Toteutuneiden kustannusten ja loppuvuoden arvion perusteella uoden 2013 perustoimeentulon ennakoiden kokonaismääräksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto vahvistaa 14 960 euroa.

 

Kunnan talousarviossa valtionosuuden määräksi on arvioitu 17 000 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Lounais-Suomen AVI:n päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:


 

234 §            VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN JOULUN JA UUDENVUODEN AIKAAN

 

Henkilökunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että virasto olisi kiinni jouluaaton aattona 23.12.2013 sekä joulun jälkeen 27.12.2013 ja 30.-31.12.2013.

 

Henkilökunta pitäisi ko päivinä vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 23.12.2013, 27.12.2013 ja 30.-31.12.2013.

                                            Henkilökunta pitää tällöin vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

 

Päätös:


 

235 §            VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU

 

 

Suomen Kuntaliiton tarkemmat talousarvion laadintaohjeet ja –perusteet toimitetaan kuntiin syyskuussa.

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu seuraava talousarvion laadinta-aikataulu:

 

-          tulopohjan arviointi ja investointien priorisointi taloustyöryhmässä 4.10. mennessä

 

-          hallintokuntien esitykset 4.10. mennessä

 

-          veroprosentit kunnanhallitus 28.10.

 

-          veroprosentit valtuusto 4.11.

 

-          hallintokuntien esitysten tasapainotus 8.11. mennessä

 

-          tekstit, taulukot, grafiikka, liitteet 22.11. mennessä

 

-          talousarvion käsittely kunnanhallitus 9.12.

 

-          talousarvion käsittely valtuusto 16.12.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä talousarvion laadinta-aikataulun tiedokseen

2.      pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaksi 4.10. mennessä

3.      hyväksyä talousarvion- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet oheisen liitteen nro 235.1. mukaisesti.

 

Päätös:       


 

236 §            MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖS JÄMIJÄRVEN KUNNAN SIIVOUSPALVELUJEN HANKINTAA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Jämijärven kunnanhallitus on 6.8.2012 § 191 tekemällään hankintaoikaisulla poistanut 5.6.2012 tekemänsä hankintapäätöksen ja samalla sulkenut Seija Männistön tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sekä valinnut Kilita Puhtauspalvelut Oy:n tarjouksen.

 

Seija Männistö on valittanut markkinaoikeuteen em. kunnanhallituksen päätöksestä.

 

Markkinaoikeus on antanut asiassa päätöksensä 21.8.2013, jonka mukaan valitus on hylätty.

Markkinaoikeuden päätös on liitteenä nro 236.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee markkinaoikeuden päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

237 §            LAAJAKAISTAHANKKEEN VUODEN 2013 RAHOITUS

 

Valtuustolle esiteltiin 26.8.2013 § 62 laajakaistahankkeen etenemistä Jämijärven kunnan osalta. Hanke etenee alkuperäiseen suunnitelmaan nähden etupainotteisesti.

 

Valtuusto merkitsi asian tiedokseen ja otti sen kiireellisenä käsiteltäväksi. Samalla valtuusto antoi luvan hankkeen toteuttamiseksi esitetyn mukaisesti etupainotteisesti. Lisärahoitustarpeen valmistelu annettiin kunnanhallituksen tehtäväksi siten, että esitys tuodaan valtuuston päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

 

Rakennuskustannukset yht

 

Rahoitus

vuonna 2013

522.631 €

 

 

 

 

Vuonna 2012 maksettu

 

- 38.030 €

Vuonna 2013 laskutettavat liittymismaksut

 

 

- 52.000 €

Talousarviossa varattu laajakaista-hankkeelle

 

 

- 170.000 €

Vuoden 2013 investointisuunnitelmasta säästetty muista kohteista (netto)

 

 

 

-183.000 €

Jää katettavaa

 

79 601 €

 

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy laajakaistan rakentamisen rahoituksen v. 2013 osalta em. taulukon mukaisesti.

Lisäksi valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet 80 000 euron lisälainannostamiseen muutoin rahoittamatta jääneen osan kattamiseksi.

Päätös:


 

238 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OY                                       

 

Jämijärven kunnan ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n välillä on allekirjoitettu oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Liite nro 238.1.

 

Kauppakirjalla kunta myy n. 8 000 m2:n määräalan Jämijärven kunnassa Peijarin kylässä sijaitsevasta Heponiemi-tilasta RN:o 1:368. Kauppahinta on 8 000 euroa. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n tarkoitus rakentaa ko määräalalle matkapuhelinlinkkimasto.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

239 §            VALMISTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN JÄMI AREENAN SIIRTÄMISEKSI JÄMIJÄRVEN KUNNAN OMISTUKSEEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti Jämi-säätiön rahoitusjärjestelyjen käsittelyn yhteydessä 26.8.2013 § 60 antaa kunnanhallituksen tehtäväksi välittömästi käynnistää valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

Valmistelutyön kiireellisyyden ja monitahoisuuden vuoksi työ on käynnistettävä välittömästi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee valmistelutyöryhmän, jossa on edustus sekä kunnasta että säätiöstä.

Nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja sihteerin.

Antaa työryhmälle valtuudet käyttää valmistelutyössä asiantuntija-apua.

 

Päätös:


 

240 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2013

 

                                            Liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.7.-31.7.2013.

Liite nro 240.1.

Tasaisen vauhdin mukaan toteutuman tulisi olla 58,33 %. Jämijärven kunnan toteuma on 60,52 %, kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan 141 271 euroa, kasvuprosentin ollessa 5,81 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen 1.1.-31.7.2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


 

241 §            LASTEN KOTIHOIDON SELVITYSTYÖ

 

Jämijärven Työväenyhdistyksen valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien lasten kotihoidon selvitystyön tekemistä Jämijärven kunnassa.

Selvityksessä tutkittaisiin mahdollisen tuen kustannukset ja arvioitaisiin vaikuttavuutta varhaiskasvatuksen kustannuksiin.

Aloite on liitteenä nro 241.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa asian valmistelun sivistystoimen tehtäväksi.

 

Päätös:


 

242 §            VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN

 

Vanhuspalvelulain 11 §:n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla kunnan oma tai useamman kunnan yhteinen. Yhteistoiminta-alueen kuntayhtymä tai vastuukunta voi perustaa alueen kuntien yhteisen vanhusneuvoston.

 

PoSan kuntien alueella on lähdetty siitä, että jokainen kunta perustaa oman vanhusneuvoston. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Vanhusneuvoston tehtävät on määritelty vanhuspalvelulain 11 §:n 2 momentissa, joka kuuluu seuraavasti:

 

”Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5§:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.”

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      perustaa Jämijärven kuntaan vanhusneuvoston

2.      pyytää Eläkeliiton Jämijärven yhdistystä, Jämijärven eläkkeensaajia ja PoSaa nimeämään jokaisesta 2 edustajaa vanhusneuvostoon

3.      nimetä kunnan edustajat vanhusneuvostoon

4.      nimetä vanhusneuvoston sihteeriksi kanslisti Anne Rannan

 

Päätös:


                                            Kunnanhallitus                   177 §            24.6.2013

 

243 §            ESISELVITYSHANKE JÄMIN KOIRAMAAILMA

 

Koira-alan liikevaihto on kasvanut 2000-luvulla. Kokonaisuudessaan alan liikevaihto on vuositasolla jo lähes miljardin.

 

Jämi on alueena ollut jo useasti koiraharrastajien käytössä ja on varsin sopiva paikka koiraharrastajien keskuspaikaksi. Usealta taholta tulleen mielenkiinnon vuoksi on lähdetty tekemään esiselvitystä mahdollisen koiramaailman saamiseksi Jämille.

 

Hankeen toteuttamiseksi on löytynyt asiasta kiinnostunut markkinointikanava, jonka kohderyhmänä on koiraharrastajat.

 

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Hanketukihakemus ja hankesuunnitelma ovat liitteenä nro 177.1.

 

Hankkeen hallinnoijana olisi Jämijärven kunta.

Erillistä kuntarahoitusta ei hankkeeseen tarvita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen esiselvityshankeen hakemisen Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 243 §                           Leader+ toimistosta on ilmoitettu, että hanke saa rahoituksen. ELY-keskuksen lopullinen päätös on kuitenkin vielä tulematta. Hankkeen kiireellisen aikataulun vuoksi on hankkeen ostopalvelut kilpailutettu. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 243.1.

Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä nro 243.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Channel Finland Oy:n ja kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy:n tarjoukset.

 

Päätös:


 

244 §            VASTAUS KUNTALAIN UUDISTAMISTA KOSKEVAAN KYSELYYN

 

                                            Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa

koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne.

 

 

Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon

muun muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalain tulee edelleen olla kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta.

 

Tarkoituksena on, että hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi annettaisiin syksyllä 2014 ja uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2015 alussa. Valmistelutyö sovitetaan yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa.

 

Hallitus linjasi 7.6.2013 kuntalakiuudistuksen jatkovalmistelua. Linjauksia on käsitelty tarkemmin liitteenä olevassa taustamuistiossa. Liite nro 244.1.

 

Em. seikkoihin liittyen on Valtiovarainministeriö lähettänyt kuntiin kyselylomakkeet, johon on pyydetty kuntien vastauksia 17.9.2013 mennessä. Liite nro 244.2.

Toivomus on ollut, että kunnanhallitus ja viranhaltijajohto valmistelevat vastaukset yhteistyössä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus laatii vastaukset kuntalain uudistamista koskevaan kyselyyn.

(Viranhaltijaluonnos lähetetään kunnanhallituksen jäsenille torstaina 12.9.2013).

 

Päätös:


 

 

245 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA