JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 26.8.2013 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                      51 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      52 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                      53 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

54 § Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2013

                      55 § Kauppakirjan hyväksyminen / Kirsi Niemenmaa

                      56 § Kauppakirjan hyväksyminen / Sirpa ja Juha Kuusikoski

                      57 § Kankaanpään kaupungin esitys kuntajakoselvityksen käynnistämisestä

                      58 § Muutosten hyväksyminen vuoden 2013 investointisuunnitelmaan            

59 § Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2013

                      60 § Jämi-säätiön lainajärjestelyt

                      61 § PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2013

                      62 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                      63 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                     

 

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 30.8.2013 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 20.8.2013

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2013

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 20.8.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 26.8.2013 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

51 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

52 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

53 §   SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS          VALTUUSTOLLE 

54 §   HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN
         VUONNA 2013 

55 §   KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KIRSI NIEMENMAA 

56 §   KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SIRPA JA JUHA KUUSIKOSKI

57 §   KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESITYS KUNTAJAKOSELVITYKSEN          KÄYNNISTÄMISESTÄ 

58 §   MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2013          INVESTOINTISUUNNITELMAAN 

59 §   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2013 

60 §   JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT 

61 §   POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2013 

62 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

63 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                 

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

 

51 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 20.8.2013 ja kokouskutsu on julkaistu Seutulehti UutisOiva –lehdessä 22.8.2013 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 22.8.2013. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 20.8.2013.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                             

                                           

                     

 

 

 

 

 

52 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:       

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   191 §            5.8.2013

 

53 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2013

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

KV 53 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee tiedoksi, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2013

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   174 §            24.6.2013

                                            Kunnanhallitus                   209 §            19.8.2013

 

54 §              HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2013

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 § mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

 

Hakemus on jätettävä 3.9.2013 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2013 900 000 euroa.

                                            Varsinainen hakemus ja tasapainotussuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään elokuussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 209 §                           Hakemus ja talouden tasapainottamissuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 209.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen ja siihen liittyvän talouden tasapainottamissuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 54 §                            

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemuksen ja siihen liittyvän talouden tasapainottamissuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   211 §            19.8.2013

 

55 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KIRSI NIEMENMAA

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.11.2012 § 65 lakkauttaa Tykköön, Palokosken ja Suurimaan koulut 31.7.2013 lukien.

 

Tämän jälkeen Jämijärven keskuskoulu toimii kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä; Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

 

Kunnan talousarviossa on lähdetty siitä, että Palokosken ja Suurimaan koulukiinteistöt myydään.

 

Myynti-ilmoitus on ollut Kankaanpään Seudussa, Pohjois-Satakunta lehdessä, Maaseudun tulevaisuudessa, kunnan kotisivuilla sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n sivuilla kohdassa ”vapaat toimitilat”. Lisäksi koulujen myyntiä on markkinoitu Radio Sunissa ja Masiina-messuilla.

 

                                            Tarjousten jättöaika oli viimeistään 10.6.2013 klo 12.00.

 

                                            Palokosken koulusta tuli 1 tarjous (Kirsi Niemenmaa).

Tarjous hyväksyttiin kunnanhallituksessa 24.6.2013 § 143 kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

 

Hyväksytyn tarjouksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen luonnos kauppakirjaksi. Liite nro 211.1.

Kauppakirja on käyty läpi ostajan kanssa 8.8.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kirsi Niemenmaan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 55 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kirsi Niemenmaan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   212 §            19.8.2013

 

56 §                KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SIRPA JA JUHA KUUSIKOSKI

 

Jämijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.11.2012 § 65 lakkauttaa Tykköön, Palokosken ja Suurimaan koulut 31.7.2013 lukien.

 

Tämän jälkeen Jämijärven keskuskoulu toimii kunnan ainoana peruskouluna, mutta opetus toteutetaan ainakin aluksi kahdessa toimipisteessä; Jämijärven keskuskoululla ja Tykköön varhaiskasvatuskeskuksessa, jossa käyvät kaikki kunnan ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä pääosa kunnan esikoululaisista.

 

Kunnan talousarviossa on lähdetty siitä, että Palokosken ja Suurimaan koulukiinteistöt myydään.

 

Myynti-ilmoitus on ollut Kankaanpään Seudussa, Pohjois-Satakunta lehdessä, Maaseudun tulevaisuudessa, kunnan kotisivuilla sekä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n sivuilla kohdassa ”vapaat toimitilat”. Lisäksi koulujen myyntiä on markkinoitu Radio Sunissa ja Masiina-messuilla.

 

                                            Tarjousten jättöaika oli viimeistään 10.6.2013 klo 12.00.

 

                                            Palokosken koulusta tuli 1 tarjous (Sirpa ja Juha Kuusikoski).

Tarjous hyväksyttiin kunnanhallituksessa 24.6.2013 § 143 kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

 

Hyväksytyn tarjouksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen luonnos kauppakirjaksi. Liite nro 212.1.

Kauppakirja on käyty läpi ostajan kanssa 9.8.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Sirpa ja Juha Kuusikosken välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 56 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Sirpa ja Juha Kuusikosken välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   216 §            19.8.2013

 

57 §              KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESITYS KUNTAJAKOSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

 

Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013 alkaen.

 

Lain mukaan kuntien tulee 30.11.2013 mennessä ilmoittaa minkä kunnan/kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset tulee tehdä viimeistään 1.7.2014.

 

Yhdistymisselvityksen tulee aina sisältää vähintään:

-          suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta

-          selvitys yhdistymisen vaikutuksesta kuntien yhteistoimintaan

-          selvitys taloudellisesta tilanteesta

-          arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta

-          yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto on 10.6.2013 § 57 päättänyt esittää Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Pomarkun ja Siikaisten kunnille yhteisen kuntajakoselvityksen tekemistä.

 

Selvitystyöhön voidaan ottaa mukaan myös muita siitä kiinnostuneita kuntia.

 

Kunnilta pyydetään vastauksia 30.8.2013 mennessä.

Kuntajakoselvityksen tekeminen ei vielä tarkoita kuntaliitoksen tekemistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunta osallistuu Kankaanpään kaupungin valtuuston esittämään kuntajakoselvitykseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 57 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto päättää, että Jämijärven kunta osallistuu Kankaanpään kaupungin valtuuston esittämään kuntajakoselvitykseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   217 §            19.8.2013

 

58 §              MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2013 INVESTOINTISUUNNITELMAAN

 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 17.12.2012 78 §. Samalla hyväksyttiin investointisuunnitelma vuosille 2013-2017. Investointisuunnitelma on liitteenä 217.1.

 

Vuoden 2013 aikana on tullut tarvetta muuttaa ja tarkentaa investointisuunnitelmaa vuoden 2013 osalta.

 

Muutettu investointisuunnitelma ehdotus on liitteenä 217.2.

Muutetun investointisuunnitelman mukaan kunnan nettoinvestoinnit pienenevät 183 000 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaiset muutokset vuoden 2013 investointeihin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 58 §                            

 

Ehdotus:                            Valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaiset muutokset vuoden 2013 investointeihin.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   218 §            19.8.2013

 

59 §                TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2013

 

Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2013.

Liite nro 218.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 50 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 59 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   174 §            18.6.2012

                                            Kunnanvaltuusto                41 §              25.6.2013                         

                                            Kunnanhallitus                   219 §            19.8.2013

 

60 §              JÄMI-SÄÄTIÖN LAINAJÄRJESTELYT

 

Jämijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2012 on yhtenä tavoitteena Jämi Areenan toiminnan ratkaiseminen pitkällä tähtäyksellä sekä kunnan roolin selkeyttäminen Jämin toiminnoissa.

                     

Jämi säätiö on käynnistänyt toimenpiteet valtuuston tavoitteiden mukaisesti. Tarjousten pohjalta on tehty päätökset lentokonehallin, teknisen rakennuksen ja pellettilämpölaitoksen myymisestä. Jämi Areenan osalta tarjouskilpailu ei johtanut vielä lopulliseen ratkaisuun. Myyntivaihtoehdon rinnalla selvitetään myös muita järjestelyvaihtoehtoja.

 

Jämi Areenan rakentamiseen on aikanaan otettu lainaa 690 000 euroa, johon valtuusto on myöntänyt aikanaan samansuuruisen omavelkaisen takauksen. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen (valtuusto 7.6.2005 § 48).

 

Säätiön talouden helpottamiseksi on uudelleen järjestelyjen ajaksi neuvoteltu ja saatu Länsi-Suomen Osuuspankilta lainatarjous, joka korvaa em. vanhan lainan. Lainapääomaa on jäljellä vielä 612 000 euroa. Lainaehdot on seuraavat:

 

Lainan määrä:                   612 000 euroa

Laina-aika:                        n. 1 vuosi nostosta, arvioitu nostopäivä 10.8.2012, lainan eräpäivä 31.8.2013

Lyhennystapa:                   Laina erääntyy kerralla 31.8.2013

Korko:                                12 kk:n euribor + 1,45 %

Koron maksutapa:            Korko maksetaan lainan eräpäivänä 31.8.2013 tai lainan poismaksun yhteydessä mikäli pääoma maksetaan ennen eräpäivää

Ennenaikainen

poismaksu:                        Laina voidaan maksaa pois ennen eräpäivää ilman eri erilliskustannusta

Toimitusmaksu:                1 500 euroa

Vakuus:                              Jämijärven kunnan omavelkainen takaus

Erityisehdot:                      Nosto edellyttää kunnan takauksen lainvoimaisuutta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi. Kyseessä olevalla lainalla ja takauksella korvataan valtuuston 7.6.2005 § 48 tekemän päätöksen mukainen lainajärjestely. Vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 41 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KH 219 §                           Jämi-säätiö on jatkanut neuvotteluja Areenan omistus- ja hallintaoikeuden järjestelyistä. Ne eivät kuitenkaan ole johtaneet lopulliseen ratkaisuun. Kunnanhallituksessa on useissa eri kokouksissa puitu ratkaisumallia, jossa Areena siirtyisi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

                                            Tältä pohjalta säätiön puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat käyneet neuvotteluja säätiön lainan jatkamiseksi ainakin vuoden loppuun.

 

                                            Neuvottelujen pohjalta on Länsi-Suomen Osuuspankki tehnyt seuraavan lainatarjouksen:

 

Luottoaika:   Pääoma ja korot erääntyvät kokonaisuudessaan 31.1.2014. Lainan voi maksaa myös aiemmin pois.

 

Korko:          Kiinteä korko koko laina-ajalle: 2,025 % (lainan nykyinen korko)

                                           

                                            Toimitusmaksu: 100 euroa

 

Vakuus:        Jämijärven kunnan omavelkainen takaus. Lainatarjouksen ehtona on, että Jämijärven kunta lainan takaajana maksaa tähän asti syntyneet korot, eli  13 148,78 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Samalla valtuusto antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää välittömästi valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 60 §

 

Ehdotus:                            Valtuusto myöntää 612 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen Jämi-säätiölle em. Länsi-Suomen Osuuspankin lainatarjouksen vakuudeksi vastavakuutena kunnalla on kiinnitykset etuoikeudella Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen.

Samalla valtuusto antaa kunnanhallituksen tehtäväksi käynnistää välittömästi valmistelut Jämi Areenan siirtämiseksi Jämijärven kunnan omistukseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   221 §            19.8.2013

 

61 §                POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2013

 

Liitteenä nro 221.1 on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2013.

Jämijärven kunnan osalta kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan on 5,04 %. Toteumaprosentti on 51,34 %, kun se ”tasaisella vauhdilla” saisi olla 50,00%. Suurin selittävä tekijä on vuodeosaston käyttö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteutuman 1.1.-30.6.2013 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 61 §         

 

Ehdotus:                            Valtuusto merkitsee PoSan toteutuman 1.1.-30.6.2013 tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

                                                                 

62 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                    

 

 

63 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT