Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 10/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 22.7.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

5.8.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

185 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

186 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

187 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

188 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

189 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2013 

190 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2013 

191 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE 

192 §    JÄMIN RULLASUKSIRATA-HANKE 

193 §    VALTIONAVUSTUS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2013 

194 §    LAVIAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS KUNTAJAKOSELVITYKSEN TEKEMISEEN KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KANSSA 

195 §    LAVIAN KUNNAN PÄÄTÖS LIITTYÄ POSAAN VUODEN 2014 ALUSTA 

196 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSKATSAUS 1-5 KK / 2013 

197 §    LAUSUNTO KOONINKALLION TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 

198 §    VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITE- JA TIETOVERKKOHANKINTOIHIN 

199 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2013 

200 §    JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2013

201 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                            Esa Ala-Karvia

 

 

 

185 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

186 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Miia Sjöman.

                     

 

Päätös:                      

 

 

 

 

 

 

187 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Verohallinto, maksatuserittely kesäkuu 2013

-          Verohallinto, maksatuserittely heinäkuu 2013

-          D-Fence turvallisuusraportti 15.5.-15.6.2013

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2013

-          Tykistöprikaati, tykistöprikaatin osallistuminen Jämijärven elomarkkinoille 10.8.2013

-          Kankaanpään kaupunki, Jämijärven Lauttakankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013

-          TAMK, ulkoilureitistöjen rakentamistöiden koordinointihankkeen loppuraportti

-          SataKylät ry, jäsentiedote 3/2013

-          Markkinaoikeus, tiedoksianto / Seija Männistö, Siivouspalvelu Seirva

-          Ikaalisten kaupungin kaavoituskatsaus 2013

-          Turun Hallinto-oikeus, ilmoitus asian vireilletulosta

-          Selvitys- ja selvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta kiireellisessä suun terveydenhuollossa

-          Sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelun asiakasmääriä alkuvuonna 2013

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Jämijärvi, Kauramäki

o       Uusikauppila, Kauppila

o       Kauppila, Kallela

o       Tykköö, Hautaniemi

o       Kauppila, Lehtisaari

 

 

Päätös:                             


 

 

 

188 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto                    16.5.2013

                                            Tuulenpesän asemakaava-alue,

                                            viranomaisneuvottelu                                                   31.5.2013

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            Hallituksen kokous                                                       14.6.2013

                                            Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 15.6.2013

                                            Jämijärven ja Honkajoen tuulivoimakaavoitus-

                                            hanke, aloituskokous                                                   20.6.2013

                                            PoSa, johtokunta                                                          25.6.2013

                                            Perusturvalautakunta                                                   25.6.2013

                                            Ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman                                  

                                            ohjausryhmä                                                                 26.6.2013

                                            Jämijärven yhteismarkkinointihanke, työryhmä        27.6.2013

                                            Ikaalisten ja Jämijärven kuntien edustajien

                                            tapaaminen                                                                   3.7.2013

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy

                                            Hallituksen kokous                                                       10.7.2013

 

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

189 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2013

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.4.-30.6.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

                     

 

 
 

190 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2013

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.4.-30.6.2013.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

 

191 §            SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2013

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:       

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   119 §            15.4.2013

                                            Kunnanhallitus                   165 §            10.6.2013

 

192 §            JÄMIN RULLASUKSIRATA-HANKE

 

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa oli keskusteltavissa asioissa pitkään vireillä ollut Jämin rullasuksirata-hanke.

 

Hanke vahvistaa Jämin asemaa yhtenä Suomen tärkeimmistä valmennuskeskuksista. Hankkeella tuetaan myös alueen yritystoimintaa lisääntyvien leiritysten muodossa. Asia on esitelty Metsähallituksen edustajalle ja varuskunnan johdolle ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 100 000 euroa, josta kunnan osuus 30 000 euroa.

 

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 119.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää toteuttaa Jämin rullasuksirata-hankkeen oheisen liitteen mukaisesti. Kunnan rahoitusosuus 30 000 osoitetaan investointisuunnitelmassa olleesta kunnanhallitukselle varatusta määrärahasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

-----

 

KH 165 §                           Rullasuksirata on merkitty maastoon ja samalla ilmeni, että alkuperäinen kustannusarvio oli alimitoitettu.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 122 000 euroa.

Liite nro 165.1.

Kunnan maksuosuus nousee näin ollen 6 600 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää toteuttaa Jämin rullasuksiratahankeen korotetulla 122 000 euron kustannusarviolla.

Lisääntynyt kunnan osuus 6 600 euroa katetaan muista investoinneista tulevilla säästöillä (Tuulenpesän kunnallistekniikka).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KH 192 §                           Satakunnan ELY-keskus on päätöksellään 18.6.2013 Dnro 920/3560-2013 hyväksynyt Jämin rullasuksiratahankkeen haetun mukaisesti. Päätös on liitteenä nro 192.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 

193 §            VALTIONAVUSTUS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2013

 

Jämijärven kunta haki 2100 euron valtionavustusta matkalippujen hinnan alennuksiin vuodelle 2013.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käsitellyt hakemuksen ja päättänyt 13.6.2013 tekemällään päätöksellä myöntää valtionavustusta 1 000 euroa, kuitenkin enintään 48 % kunnalle matkalippujen hinnanalennuksista aiheutuvista hyväksyttävistä nettokustannuksista.

Myöntämisessä on otettu huomioon kunnan edellisen vuoden käyttö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta oikaisua.

 

Päätös:

  


 

 

 

 

194 §            LAVIAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS KUNTAJAKOSELVITYKSEN TEKEMISEEN KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KANSSA

 

Lavian kunnanhallitus päätti 18.6.2013 § 181, että se ilmoittaa Kankaanpään kaupungille, että Lavian kunta osallistuu kuntajakoselvityksen tekemiseen kunnanvaltuuston 27.5.2013 § 34 tekemän päätöksen mukaisesti. Lavian kunnanhallituksen ja valtuuston asiaa koskevat päätökset ovat liitteenä nro 194.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Lavian kunnanhallituksen päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 

 


 

195 §            LAVIAN KUNNAN PÄÄTÖS LIITTYÄ POSAAN VUODEN 2014 ALUSTA

 

Lavian kunnanvaltuusto on äänestyksen jälkeen 26.6.2013 § 40 päättänyt, että Lavia liittyy 1.1.2014 lukien Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi.

 

Lavian kunta on esittänyt PoSan jäsenkunnille neuvottelujen käynnistämistä ko. asian johdosta.

 

Lavian kunnanvaltuuston päätös on liitteenä nro 195.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      merkitä Lavian kunnanvaltuuston päätöksen 26.6.2013 § 40 tiedokseen ja

2.      suhtautua myönteisesti neuvottelujen käynnistämiseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


                                           

196 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSKATSAUS 1-5 KK / 2013

 

                                            Liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin talouskatsaus

1-5 kk / 2013. Liite nro 196.1.

 

”Tasaisella vauhdilla” toteuman tulisi olla 41,66 %. Sairaanhoidon osalta Jämijärven kunnan toteuma on 40,2 %; kasvua kuitenkin edelliseen vuoteen 5,5 %.

 

Sosiaalipalvelut ovat toteutuneet 40,6 %:sti; kasvua edelliseen vuoteen 24,8 %.

 

Yleislääketieteen päivystyksen kuntaosuus on hieman pienempi kuin vuosi sitten.                     

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen 1-5 kk / 2013 tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 


 

197 §            LAUSUNTO KOONINKALLION TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA

 

Kankaanpään kaupunki on pyytänyt Jämijärven kunnan lausuntoa Kooninkallion tuulivoimayleiskaavanluonnoksesta.

Lausunto on pyydetty 16.8.2013 mennessä.

 

Alue sijaitsee Kankaanpään pohjoisosassa Alahonkajoen kylässä, Kankaanpään ja Honkajoen rajalta noin 2 km Kankaanpään suuntaan. Kaava-alue rajoittuu itä-länsisuunnassa Ristilänperään ja Santaskylään.

 

Kaavaluonnokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa yleiskaavaluonnoksesta.

 

Päätös:                             

 

 

 

 


 

198 §            VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITE- JA TIETOVERKKOHANKINTOIHIN

 

Kunnanvaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa on varauduttu 11 älytaulupaketin hankintaan keskuskoululle (44 000 €). Hankintoihin haettiin valtionavustusta, joka talousarviossa oli arvioitu 28 000 euroksi.

 

Opetushallitus on käsitellyt Jämijärven kunnan valtionosuushakemuksen ja päättänyt 19.6.2013 nro 97/530/2013, ettei se myönnä valtionosuutta keskuskoulun tietotekniikka hankintoihin.

 

Päätöksen perusteluina on se, että laite- ja tietoverkkohankintojen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on liian suuri.

 

Valtionavustuksen poisjäänti hankkeesta tietää sitä, että keskuskoululle voidaan hankkia ainoastaan neljä älytaulupakettia.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Opetushallituksen päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

 

199 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2013

 

Liitteenä nro 199.1 on PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2013.

Jämijärven kunnan osalta kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan on 11,42 %. Toteumaprosentti on 34,29 %, kun se ”tasaisella vauhdilla” saisi olla 33,33 %. Suurin selittävä tekijä on vuodeosaston käyttö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteutuman 1.1.-30.4.2013 tiedokseen.

 

Päätös:       

 

 

 

 

                     
                                            Kunnanhallitus                   47 §              11.2.2013

 

200 §            JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2013

 

Jämi-Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2012 Tapani Torpo (varalla Risto Pohjanpiiri) ja Miia Sjöman (varalla Kyösti Lahti). Yhden varsinaisen ja hänen varajäsenensä tulee olla tutkinnon suorittanut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat vuodeksi 2013.

 

Päätös:                              Asian käsittelyä siirrettiin Jämi-säätiössä vireillä olevan sääntömuutoksen vuoksi.

 

-----

 

KH 200 §                           Patentti- ja rekisterihallitus on päättänyt vahvistaa 5.7.2013 tekemällään päätöksellä Jämi-säätiön sääntömuutoksen.

 

Vahvistettujen sääntöjen 13 § mukaan Jämijärven kunnanhallitus nimeää kalenterivuodeksi kerrallaan yhden (1) tilintarkastajan ja hänelle varamiehen tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

 

Tilintarkastajan ja hänen varamiehen on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajan ja hänelle varamiehen vuodeksi 2013.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

201 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA