Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2013

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 30.4.2013

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

6.5.2013 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

126 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

127 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

128 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

129 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

130 §    TEEMA-ASIAT / KOULUTOIMI

131 §    NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2013 

132 §    TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE 

133 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY JA JÄMI-SÄÄTIÖ  

134 §    KYLÄRAHA 

135 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 7 2013 

136 §    PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2013 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI

137 §    JATKON MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN LAINALLE 

138 §    PARKANON KAUPUNGIN TARJOUS YÖPÄIVYSTYKSESTÄ 

139 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 22.4.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

140 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2013 

141 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 


 

 

126 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

127 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Miia Sjöman ja Timo Sorvali.

                     

 

Päätös:                             

 

 

 


 

128 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2013

-       Opetushallitus, Valtionavustuksen myöntäminen

-       Viestintävirasto, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Valokuitu Jämijärvi

-       Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto, todistus lainhuudon selventämisestä

-       Verohallinto, maksatuserittely huhtikuu 2013

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.3.-15.4.2013

-       Kankaanpään kaupunki, ote osallistuminen Jämin markkinointihankkeeseen

-       Varsinais-Suomen ELY, tievalaistuksen yösammutukset Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

-       SAFA, Safa-palkinto 2013 pienten kuntien aluearkkitehtitoiminnalle

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Tykköö, Taustapelto

o   Tykköö, Virtanen

o   Kuusjoki, Hyytiäinen II

o   Tykköö, Lehtimäki

o   Tykköö, Kotimäki

o   Peijari, Pirttimäki

o   Kauppila, Hietamäki

o   Vihu, Tuomi

o   Vihu, Lisätuomi

o   Vihu, Perämaa

o   Vihu, Rantalahti

 

 

Päätös:                             

 

                                           

 


 

129 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                            12.3.2013

                                            PoSa johtokunta                                   23.4.2013

                                            Perusturvalautakunta                          23.4.2013

                                           

Päätös:                             

 

 

 

 

 


 

130 §            TEEMA-ASIAT / KOULUTOIMI

 

Rehtori Rolf Björkman tulee kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään koulutoimen ajankohtaisia asioita.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


 

131 §            NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2013

 

Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä.

Työllistämisen periaate on ollut 200 € / 2 vkoa. Vuodelle 2013 korvaus on nostettu 300 € / 2 vkoa.

                     

Työpaikat ovat olleet haussa Pohjois-Satakunta lehdessä 12.2.2013 ja Kankaanpään Seudussa 11.2.2013 sekä kuntatiedotteessa 3/2013. Määräaikaan mennessä on tullut 38 hakemusta, joista yksi on peruttu. Liite nro 131.1.

 

Työllistämisen kustannukset maksetaan kunnan saamista perintövaroista.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret periaatteella 300 € / 2 vkoa.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

132 §            TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON VAHVISTUSKIRJE

 

Oy Audiator Ab on ottanut käyttöön tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen. Se on voimassa toistaiseksi ja edellyttää kunnanhallituksen käsittelyä. Liite nro 132.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

133 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY JA JÄMI-SÄÄTIÖ

 

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa kohdassa 108 elinkeinotoimi on varattu yhteensä 40 000 euroa Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Jämi-säätiön avustamiseen.

Vuosiavustuksen kokonaissumma on hyvä jakaa tasan molempien toimijoiden kesken.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää Jämi-säätiölle ja Jämin Hiihtotunneli Oy:lle vuosiavustusta 20 000 euroa kummallekin. Vuosiavustus maksetaan kohdasta 1130 elinkeinotoimi; 4745 yritystuki.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

134 §            KYLÄRAHA

 

Kyläraha on tarkoitettu keskustaajaman ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville Jämijärveläisille tahoille (kyläyhdistykset, maamiesseurat, pienviljelijäyhdistykset yms.).

Rahaa voi hakea sekä toimintaan että investointeihin.

Kylärahan saamien edellyttää, että kohteeseen käytetään myös omaa rahaa.

Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2012, on lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty.

 

Kyläraha on ollut haettavana 4.4.2013 mennessä. Hakuilmoitus on ollut Kankaanpään Seudussa 18.2.2013 ja Pohjois-Satakunta lehdessä 19.2.2013. Lisäksi hakuilmoitus on ollut kuntatiedotteessa 3/2013.

 

Määräaikaan mennessä kylärahaa ovat hakeneet:

 

Palokosken kyläyhdistys, Suurimaan maa- ja kotitalousseura ry, Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry, Vihun kyläyhdistys ry ja Tykköön seudun kyläyhdistys ry. Hakemukset on liitteenä nro 134.1. Kylärahaa on talousarviossa varattu yhteensä 6 000 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää kylärahan jaosta.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

135 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK 7 2013

 

Liitteenä nro 135.1 on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-3 kk/2013.

 

Tasaisen vauhdin mukaan toteuman tulisi olla 25 %. Jämijärven kunnan osalta sairaanhoito on toteutunut 21,8 %:sti.

Laskua edelliseen vuoteen -5,7 %.

Sosiaalipalvelujen toteuma on 21,3 % ja yleislääketieteen päivystyksen 21,8 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

136 §            PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2013 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI

 

Eräät kunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat olleet yhteydessä kunnanjohtajaan ja tiedustelleet lomarahojen vapaaksi vaihtamisen mahdollisuutta. Käytäntöhän on ollut voimassa vuosina 2009 – 2012 ja siitä on allekirjoitettu paikallinen sopimus. Vuoden 2013 osalta sopimus on liitteenä nro 136.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen omalta osaltaan.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               102 §            25.3.2013

                                            Kunnanvaltuusto            35 §              22.4.2013

 

137 §              JATKON MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN LAINALLE

 

Valtuusto päätti 28.10.2008 § 62 myöntää Jämi-säätiölle 50 000 euron korottoman lainan, laina-aika vuoden 2012 loppuun (bullet). Jämi-säätiö on kokouksessaan 8.2.2013 § 8 anonut lainalle jatkoaikaa. Alkuperäinen velkakirja on liitteenä nro 102.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että liitteenä olevaa lainaa jatketaan korottomana 1.1.2013 alkaen siten, että se on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2015 lopussa tulee laina maksaa kokonaisuudessaan takaisin. Lainasta laaditaan uusi velkakirja.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Kunnanhallituksen jäsenet Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

-----

KV 35 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto päättää, että liitteenä olevaa lainaa jatketaan korottomana 1.1.2013 alkaen siten, että se on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2015 lopussa tulee laina maksaa kokonaisuudessaan takaisin. Lainasta laaditaan uusi velkakirja.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston varapuheenjohtaja Antero Karppinen, valtuuston II varapuheenjohtaja Tapio Rajalahti sekä valtuutetut Kari Jokisalo ja Olli Seppälä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            -----

 

KH 137 §                           Valtuuston päätöksen mukaisesti lainasta on laadittu uusi velkakirja. Liite nro 137.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen velkakirjan.

 

Päätös:

 

 

 

 

 


 

138 §            PARKANON KAUPUNGIN TARJOUS YÖPÄIVYSTYKSESTÄ

 

Jämijärven kunnan ja Parkanon kaupungin virkamiesjohdon kesken on neuvoteltu yöpäivystysyhteistyöstä. Jämijärven kunnan yöpäivystys on tällä hetkellä Satakunnan keskussairaalassa. Yöpäivystys koskee kaikkia viikonpäiviä ja klo 22.00-08.00 välistä aikaa. Muutoin päivystys hoidetaan PoSan organisoimana.

 

Parkanon kaupungin perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa 11.4.2013 § 51 ja tehnyt oheisen liitteen nro 138.1 mukaisen tarjouksen Jämijärven kunnalle. Laskutushinta on 179,82 €/käynti.

 

Lähtökohtana on ollut, että jämijärveläiset voisivat jatkossa valita menevätkö he yöpäivystykseen Satakunnan keskussairaalaan vai Parkanoon.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hyväksyä Parkanon perusturvalautakunnan tarjouksen siten, että jämijärveläisillä on jatkossa mahdollisuus mennä yöpäivystykseen vaihtoehtoisesti Satakunnan keskussairaalaan tai Parkanoon.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

139 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 22.4.2013 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO    

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 22.4.2013.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

31 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

32 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

33 § Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta                    

34 § Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n liiketoimintasuunnitelma ja Jämijärven kunnan maksuosuus v. 2013             
35 § Jatkon myöntäminen Jämi-säätiön lainalle 

36 § Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2012              

37 § Jämijärven kunnan peruskoulujen tarpeettomiksi jäävien luokanopettajan virkojen lakkauttaminen 1.8.2013 lukien

38 § Nuorisotakuun toteutuminen Jämijärvellä   

39 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat    

40 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                             

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 22.4.2013, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

140 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2013

 

                                            Liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2013.

Liite nro 140.1.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Tasaisen vauhdin toteumaprosentin tulisi olla 25 %.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

141 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA