JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 10.4.2012

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      20 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                 

                      21 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta            

                      22 §              Takauksen myöntäminen Jämin Jänteelle SM-hiihtojen

                                            25.-27.1.2013 lupamaksun vakuudeksi                   

                      23 §              Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-2 kk/2012      

                      24 §              Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2012           

                      25 §              Lausunto kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistuksiin liittyvistä muista uudistuksista              

                      26 §              Hevoshaan kunnallistekniikan suunnittelu tarjoukset

                      27 §              Hallintosäännön muutos / jätehuoltoviranomaisen nimeäminen  

                      28 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat                

                      29 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat                       

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 13.4.2012 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 3.4.2012

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2012

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 3.4.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 10.4.2012 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

20 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

21 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

22 §   TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN JÄNTEELLE SM-HIIHTOJEN
         25.-27.1.2013 LUPAMAKSUN VAKUUDEKSI

23 §   SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN          RAPORTTI 1-2 KK/2012 

24 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2012 

25 §   LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN          SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSIIN LIITTYVISTÄ MUISTA
         UUDISTUKSISTA 

26 §   HEVOSHAAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU TARJOUKSET16

27 §   HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN          NIMEÄMINEN 

28 §  ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

29 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

20 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 3.4.2012 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 5.4.2012 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 5.4.2012. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 3.4.2012.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

21 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              


 

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   88 §              2.4.2012

 

22 §              TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN JÄNTEELLE SM-HIIHTOJEN 25.-27.1.2013 LUPAMAKSUN VAKUUDEKSI

 

Suomen Maastohiihto ry on myöntänyt Jämin Jänne ry:n järjestettäväksi televisioitavat SM-hiihdot 25.-27.1.2013. Televisioitavaa suoraa lähetystä kilpailuista tulee vapailla YLE:n kanavilla noin 10-12 tuntia.

 

Kilpailujen lupamaksu on 25 000 euroa. Järjestelysopimuksessa sovitaan lupamaksulle joko kunnan tai pankin takaus. Takauksen tulee astua voimaan sopimuksen allekirjoitushetkestä 30 vrk:n kuluessa ja sen tulee kestää 60 vuorokautta kilpailutapahtuman päättymisestä.

 

Jämin Jänne ry anoo, että Jämijärven kunta antaisi takauksen 25 000 euron lupamaksuun 1.5.2012-28.6.2013 väliseksi ajaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 25 000 euron takauksen Jämi SM-hiihtojen 25.-27.1.2013 lupamaksuun ajalle 1.5.2012-28.3.2013.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 22 §

 

Päätös:

                                                                 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   91 §              2.4.2012

 

23 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-2 KK/2012

 

Liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-2 kk/2012. Liite nro 91.1.

Tasaisen vauhdin mukaan talouden toteutuminen tulisi olla 16,66 %. Sairaanhoidon osalta toteuma on 16,7 %, sosiaalipalvelujen 10,6 % ja päivystyspalveluiden 19,4 %. Raportti perustuu alustavaan kuntalaskutukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 23 §

 

Päätös:


 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   93 §              2.4.2012

 

24 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2012. Liite nro 93.1. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 24 §

 

Päätös:

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   99 §              2.4.2012

 

25 §              LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSIIN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntien lausuntoa Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistuksiin liittyvistä muista uudistuksista.

Lausuntoa on pyydetty 13.4.2012 mennessä.

Liitteenä nro 99.1 on selvityksen osa II:n Satakuntaa koskeva osuus. Työryhmän selvitys löytyy kokonaisuudessaan internetistä kohdasta www.kuntauudistus.fi.

Luonnos Jämijärven kunnan lausunnoksi on liitteenä nro 99.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa asiasta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                     

 

KV 25 §

 

Päätös:


 

 

 

 

                                            Tekninen lautakunta         15 §              27.3.2012

                                            Kunnanhallitus                   101 §            2.4.2012

 

26 §              HEVOSHAAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU TARJOUKSET

 

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Hevoshaanalueen I-vaiheen kunnallisteknisten suunnitelmien päivittämisestä. Alkuperäiset suunnitelmat ovat vuodelta 1992. Suunnittelualue I sisältää 15 omakotitalotonttia ja 3 rivitalotonttia.

Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 16.03 2012 klo 15.00.

 

Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle yritykselle/suunnittelijalle:

- FCG Finish Consulting Group Oy / Jani Sillanpää, Tampere

- Jokela Tapani, Ikaalinen

- Ramboll Oy, Pori

 

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, Ramboll Oy:ltä ja FCG Finish Consulting Group Oy:ltä.

Tapani Jokela ilmoitti puhelimitse 7.3.2012 ettei tule jättämään tarjousta.

 

                                            Halvimman tarjouksen jätti Ramboll Oy, 16.900 € (alv 0%)

                                            Liitteenä 15.1. tarjousten avaamispöytäkirja.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se hyväksyy Ramboll Oy:n jättämän, edullisimman tarjouksen.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin.                                      

 

                                            -----

 

KH 101 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esitykset. Suunnittelun kustannukset katetaan Hevoshaan kaavamuutokseen varatuista, säästyvistä varoista.

Asia saatetaan tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 26 §

 

Päätös:


                     

 

 

 

                                            Tekninen lautakunta         18 §              27.3.2012

                                            Kunnanhallitus                   102 §            2.4.2012

                     

27 §              HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN NIMEÄMINEN

 

Uusi jätelaki tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useita siirtymäkausia, mutta kunnallinen jätehuolto jatkuu pääosin ennallaan.

 

Uuden jätelain 23 §:ssä mainitaan, että kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen. Tämä muutos tulee voimaan heti lain voimaantullessa 1.5.2012. Uudesta jätelaista ei aiheudu kunnalle mainittavia lisätehtäviä eikä se edellytä suurta muutosta kunnan hallintosääntöön. Uusi jätelaki selkeyttää kunnalle säädettyjen viranomaistehtävien hoitamista.

 

Kunnan jätehuoltoviranomainen määritellään valtuuston päätöksellä hallintosäännössä. Hallintosääntöä on tarpeen täsmentää, lisäämällä siihen maininta kunnan jätehuoltoviranomaisesta ja siitä, että jätehuoltoviranomaisen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset.

 

Voimassa olevassa Jämijärven kunnan hallintosäännössä (41 §) on teknisen lautakunnan tehtäväksi määritelty kunnan jätehuollosta vastaaminen. Näin ollen on tarkoituksenmukaista nimetä tekninen lautakunta jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtivaksi jätehuoltoviranomaiseksi.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintosääntöä muutetaan teknisen toimialan osalta seuraavasti.

Hallintosäännön kohtaan lautakunnan tehtävät tehdään lisäys: Tekninen lautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena ja sen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset;

 

-          jätehuoltomääräysten hyväksyminen

-          jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen

-          jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen

-          jätemaksutaksan hyväksyminen

-          jätemaksujen maksuunpano

-          jätemaksujen kohtuullistamispäätökset.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                            -----

KH 102 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

 

KV 27 §

 

Päätös:

 

 

                                           

28 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

 

 


 

29 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT