Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 11.4.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 16.4.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

105 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

106 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

107 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

108 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

109 §    POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-29.2.2012 

110 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-29.2.2012 

111 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 10.4.2012 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

112 §    NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2012 

113 §    TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE 
VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE 

114 §    LAUSUNTO SUUNNITELMASTA VEROHALLINNON TOIMIPAIKOISTA JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA 

115 §    JÄMI: KASVU, TUNNETTAVUUS JA BRÄNDI

116 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ARI JA SANNA-MARI NIITTYLAHTI

117 §    RAHA-AVUSTUSHAKEMUS VANHAINKODIN JA KIELOKODIN PUISTOALUETTA VARTEN 

118 §    HAKEUTUMINEN HALLITUSOHJELMAAN SISÄLTYVÄÄN KUNTAKOKEILUUN 

119 §    JÄMIN MARKKINOINTI OY 

120 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

105 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

106 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

 

                                                                                                                                   

Päätös:                             

 

 


 

 

107 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntatyönantajat, työterveyshuoltolaki muuttuu 1.6.2012: Työntekijän työkyky on arvioitava ja työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä riittävän varhain

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2011

-          Oikeusministeriö, Presidentinvaali 2012; kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Avento 72/4

o       Kauppila, Ylirotu

o       Kauppila, Leiripaikka

o       Vihu, Salminen

o       Jämijärvi, Mäntykangas

o       Peijari, Törmä

 

 

Päätös:                             


 

 

 

 

108 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Yhteistyötoimikunta                                2.4.2012

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitos, johtokunta                              4.4.2012

Päätös:                             


 

 

 

 

 

109 §            POSAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-29.2.2012

 

Esityslistan liitteenä on PoSan talouden toteutuminen ajalla

1.1.-29-2-2012. Liite nro 109.1.

Tasaisen vauhdin mukaan toteuman tulisi olla 16,66 %. Jämijärven kunnan osalta toteuma on 14,12 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutuman tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 


 

110 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-29.2.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-29.2.2012. Liite nro 110.1. Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 

 

111 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 10.4.2012 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                       

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 10.4.2012.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                                            21 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                                            22 § Takauksen myöntäminen Jämin Jänteelle SM-hiihtojen

                                            25.-27.1.2013 lupamaksun vakuudeksi                   

                                            23 § Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-2 kk/2012                     

                                            24 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2012  

25 § Lausunto kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistuksiin liittyvistä muista uudistuksista     

                                            26 § Hevoshaan kunnallistekniikan suunnittelu tarjoukset

27 § Hallintosäännön muutos / jätehuoltoviranomaisen nimeäminen

28 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

29 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 10.4.2012, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

112 §              NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2012

 

 

Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä.

Työllistämisen periaate on ollut 2 vko/ 200 euroa.

 

Työpaikat ovat olleet haussa Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seudussa 23.2.2012 ja kuntatiedotteessa 2/2012 ja 3/2012. Määräaikaan mennessä on tullut 26 hakemusta. Liite nro 112.1. Työllistämisen kustannukset maksetaan kunnan samaista perintövaroista.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret periaatteella 2 vko/ 200 euroa.

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

113 §            TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE

                      VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE

 

                                           

Kunnanhallituksen talousarviossa on tänä vuonna varattu toiminta-avustuksia varten yhdistyksille ja seuroille 2 000 euroa. Avustukset ovat olleet haettavina kuntatiedotteessa, Kankaanpään Seudussa 23.2.2012 ja Pohjois-Satakunta lehdessä 23.2.2012.

 

Avustuksia ovat hakeneet seuraavat yhdistykset:

 

-          Jämijärven vanhustentaloyhdistys ry                    500 €

-          MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      2 500 €

-          Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                         1 000 €

-          Jämijärven Eläkkeensaajat ry                               200 €

-          Jämijärven veteraanikuoro (saapui myöhässä) 500 €

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää avustukset seuraavasti:

 

-          Jämijärven vanhustentaloyhdistys ry                    400 €

-          MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      1 000 €

-          Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                         400 €

-          Jämijärven Eläkkeensaajat ry                               200 €

 

Yhteensä 2 000 euroa.

 

 

Päätös:       


 

 

 

 

 

114 §            LAUSUNTO SUUNNITELMASTA VEROHALLINNON TOIMIPAIKOISTA JA NIIDEN AUKIOLOAJOISTA

 

Suunnitelma verohallinnon toimipaikoista ja niiden aukioloajoista pitää sisällään Kankaanpään toimipaikan sulkemisen.

Liite nro 114.1.

 

Satakunnan verotoimiston Kankaanpään toimipisteessä työskentelee vuoden 2012 alussa 12 henkilöä. Toimipiste on avoinna maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00 – 15.00. Kankaanpään toimipisteessä suoritetaan verokorttilaskentaa sekä annetaan neuvontaa henkilöverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja maatalousyrittäjien verotuksessa.

 

Suunnitelman mukaan Satakunnan verotoimiston Kankaanpään toimipiste suljetaan viimeistään vuoden 2013 aikana joko lakkauttamalla kokonaan tai muodostamalla siitä etätyöpiste, jossa ei ole asiakaspalvelua. Toimipisteen lakkauttamisen johdosta ketään ei irtisanota. Ennen toimipisteen mahdollista sulkemista sen aukioloaikaa supistetaan niin, että se on avoinna tiistaisin kello 9.00 – 15.00, kesä- ja elokuussa klo 9.00 – 12.00, heinäkuussa suljettu.

 

Lähin toimintaansa jatkava Verohallinnon toimipaikka on Satakunnan verotoimiston päätoimipaikka Porissa. Porin toimipiste on avoinna joka arkipäivä kello 9.00 – 16.15.

 

Tällä hetkellä lähin Verohallinnon toimipiste on Ikaalisissa, mutta myös sen lakkauttaminen on suunnitteilla.

 

Asiasta on pyydetty kuntien lausunnot 30.4.2012 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää lausuntonaan, että se pitää Kankaanpään verotoimiston säilymistä äärettömän tärkeänä. Sulkemisen jälkeen jämijärveläisten lähin verotoimisto olisi Porissa, johon on matkaa 78 km. Suuri osa asiakkaista ei vieläkään asioi sähköisesti, josta on osoituksena Kankaanpään verotoimiston n. 11 000 asiakaskäyntiä v. 2011. Näiden henkilöiden palvelujensaanti tulee jatkossa olemaan erittäin vaikeaa. Suunnitelmassa ei ole muutoinkaan osoitettu riittäviä perusteita Kankaanpään verotoimiston lakkauttamiselle.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

115 §            JÄMI: KASVU, TUNNETTAVUUS JA BRÄNDI

 

Satakunnan ELY-keskus on päätöksellään 27.3.2012 myöntänyt Jämijärven kunnalle hankerahoitusta oheisen liitteen nro 115.1 mukaisesti hankkeelle ”Jämi: kasvu, tunnettavuus ja brändi”. Hankkeella on ollut työnimenä Jämi visio ja missio 2020. Kunnan osuus hankekustannuksiin on 3 000 euroa. Hankkeella on toteutettu Jämin yhteismarkkinointiin liittyvä malli.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee hanketukipäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

116 §            KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ARI JA SANNA-MARI NIITTYLAHTI

 

Jämijärven kunnan ja Ari ja Sanna-Mari Niittylahden välillä on allekirjoitettu 10.4.2012 kauppakirja. Liite nro 116.1.

 

Kauppa koskee Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 208 tonttia n:o 2. Määräalan pinta-ala on noin 954 m2. Kauppahinta on 5 500 euroa ja lisäksi ostaja suorittaa Jämijärven kunnalle tontin mittaus- ja pyykityskuluina 105 €.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ari ja Sanna-Mari Niittylahden välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

 

 

 

117 §            RAHA-AVUSTUSHAKEMUS VANHAINKODIN JA KIELOKODIN PUISTOALUETTA VARTEN

 

Kunnanhallitukselle on jätetty Kirsi Laition nimissä raha-avustusanomus koskien Jämijärven vanhainkodin ja Kielokodin asukkaiden virkistystä varten rakennettavaa puistoaluetta. Hankkeeseen käytetään tämän lisäksi Kaarina Kiviojalta muistolahjoituksena saatua rahaa. Kirjelmä, kustannusarvio ja havainnekuva ovat liitteenä nro 117.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää osallistua ”Kaarina-puisto”-hankkeeseen 10 000 eurolla. Hanke rahoitetaan Helvi Nästiltä saaduilla perintövaroilla.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

118 §            HAKEUTUMINEN HALLITUSOHJELMAAN SISÄLTYVÄÄN KUNTAKOKEILUUN

 

Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen; julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Hyvinvointi syntyy työstä. Suomen tulevaisuuden menestys sekä hyvinvointivaltion kestävä rahoitus ovat riippuvaisia korkeasta työllisyysasteesta. hallituksen tavoitteena on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet työhön osallistumiseen ja pidentää työuria.

 

Hallitusohjelman mukaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetään hallituskauden kestävä määräaikainen kokeilu, jossa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti. Jokaisen työttömän työllistymismahdollisuudet kartoitetaan ja edistymistä seurataan aktiivisesti.  Kokeilu toteutetaan erilaisissa kunnissa. Kunnille varataan kokeilua varten riittävät resurssit. Aktiivipalveluiden järjestäminen on oltava kannustavaa siten, että valtion rahoitusosuus kasvaa palveluiden mukaan.  Kokeilun tulokset arvioidaan ja sen pohjalta tehdään päätökset kuntien ja valtion välisestä työnjaosta työllisyyden edistämisessä. Selvitetään erikseen, millä tavalla pääkaupunkiseudun kunnat voivat osallistua tällaiseen toimintamalliin.

 

Ajalla 1.9.2012-31.12.2015 toteutettavan kuntakokeilun tavoitteena on alentaa rakennetyöttömyyttä lisäämällä pitkään työttömänä olleiden työelämäosallisuutta ja tukemalle heidän työllistymistään. Kokeilussa pyritään löytämään uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia integroinnin malleja, joissa työllistymistä edistäviä palveluja suunniteltaessa otetaan nykyistä paremmin huomioon sekä työttömien työnhakijoiden että paikallisten työmarkkinoiden tarpeet.

 

Tarkoitus on, että kokeilukunnissa työllistymistä edistävät palvelut toteutettaisiin moniammatillisena sektorirajat ylittävänä yhteistyönä. Työllistymisen edistämisessä tulisi käyttää kaikkien julkisten toimijoiden järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja (julkiset työvoimapalvelut, kunta/kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut, Kelan palvelut). Nykyisten palvelujen lisäksi kokeilukunnissa tulisi kehittää ja ottaa käyttöön uusia palveluja ja toimintamalleja.

 

Kokeilukunnissa kunta koordinoi pitkään työttömänä olleiden palvelujen järjestämistä ja vastaa siitä, että palvelut muodostavat kuntatasolle työllistymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Tämä tarkoittaa kunnan vahvaa osallistumista kokeilun kohderyhmään kuuluvien työttömien palvelutarpeiden arviointiin ja palveluprosessin suunniteluun sekä prosessin etenemisen seurantaan yhdessä TE-toimiston kanssa. Koordinointivastuu tarjoaa kunnalle nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millä tavoin pitkään työttömänä olleiden palvelut järjestetään.

 

Kokeilun piiriin kuuluvat pitkäaikaistyöttömistä ensisijassa ne, jotka tarvitsevat työmarkkinoille sijoittuakseen julkisten työvoimapalvelujen lisäksi muita työllistymistä edistäviä palveluja (mm. sosiaali- ja terveyspalvelut). Ensisijainen kohderyhmä on työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta saaneet. Em. lisäksi kohderyhmään voi kuulua vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, joilla on riski syrjäytyä työmarkkinoilta.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa kokeilumäärärahan ”korvamerkittynä” ELY-keskuksille, jotka myöntävät määrärahan kunnille työllisyyspoliittisena avustuksena. Avustuksen suuruus on 75 prosenttia avustuksella katettavista kustannuksista, mikä tarkoittaa, että kunnan omarahoitusosuus on 25 prosenttia em. kustannuksista. Määräraha myönnetään koko kokeilun ajaksi (sillä ehdolla, että valtion talousarviossa on em. määräraha). Kokeilumääräraha on tarkoitettu erityisesti alueellisesti uusien toimintamallien ja palvelujen kehittämiseen.

 

Kokeiluun osallistumisesta on keskusteltu PoSan kuntien kesken, ja ainakin Kankaanpää, Siikainen ja Karvia ovat tehneet myönteisen päätöksen. Yhteishakemusluonnos on liitteenä nro 118.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta hakeutuu työvoimakokeiluun yhdessä muiden PoSan jäsenkuntien kanssa.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

119 §            JÄMIN MARKKINOINTI OY

 

Jämi Missio ja Visio 2020 hankkeella toteutettiin Jämin alueen yhteinen toimintamalli. Mallin laadinnasta vastasi Juha Tanskanen Pohjolan Mylly Oy:stä yhdessä matkailuyrittäjien kanssa. Lisäksi mukana olivat lähialueen kunnanjohtajat (Parkano, Kankaanpää, Jämijärvi).

 

Yhteisen toimintamallin pohjalta syntyi idea Jämin Markkinointi Oy:stä. Yhtiöstä kunta omistaisi 30 % ja yritykset 70 %. Toimintamallin idea ilmenee liitteestä nro 119.1.

Asia esiteltiin kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa.

 

Markkinointibudjettiin pyritään kokoajan saamaan lisää toimijoita, jotka hyötyvät Jämin lisääntyvästä tunnettavuudesta.

Alussa budjetti muotoutuu seuraavasti:

 

                                            Yritykset       40 000 euroa

                                            Kunnat          40 000 euroa, josta Jämijärven kunnan osuus 30 000 euroa

                                            Leader+       40 000 euroa

 

Jämijärven kunnan v. 2012 talousarviossa on markkinointiin varattu 40 000 euroa, josta Jämin osuudeksi on ajateltu 30 000 euroa.

Määrärahasta on kuitenkin sidottu jo osa esim. Jämi Fly In ja sopimus Radio Sunin kanssa. Tämän vuoksi on sovittukin, että myös jo sidotut määrärahat huomioidaan Jämijärven kunnan osuudeksi. Markkinointi-idea ilmenee liitteestä nro 119.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      omalta osaltaan hyväksyä Jämin uuden toimintamallin ja siihen liittyvän yhteismarkkinointi-idean

2.      osoittaa v. 2012 talousarviosta 30 000 euron osuuden kohdasta ”markkinointi” Jämin yhteismarkkinointiin siten, että jo sidotut määrärahat huomioidaan summassa

3.      että tämän päätöksen ehtona on, että kaikki Jämin alueen merkittävät yrittäjät lähtevät yhteismarkkinointiin mukaan.

 

Päätös:

                                           

 

 

 

 

120 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA