Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2012

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 28.3.2012

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantaina 2.4.2012 klo 18.30

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

81 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

82 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

83 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

84 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 

85 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 23.3.2012 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO  

86 §      VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2012 

87 §      KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET
1.1.-31.3.2012 

88 §      TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN JÄNTEELLE SM-HIIHTOJEN 25.-27.1.2013 LUPAMAKSUN VAKUUDEKSI

89 §      KUNNANHALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN YHTEISEN PALAVERIN JÄRJESTÄMINEN 

90 §      KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN
V. 2012-2014 

91 §      SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-2 KK/2012 

92 §      UUDET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET 

93 §      TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2012 

94 §      SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 

95 §      POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN 

96 §      TEEMA-ASIAT / JÄMIN MARKKINOINTI OY 

97 §      VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 

98 §      VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 

99 §      LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSIIN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA 

100 §    RETKEILYVÄLINEVARASTON INVESTOINTIKUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN / JÄMIN LUONTOMATKAILUN JA –RETKEILYN KEHITTÄMISHANKE 

101 §    HEVOSHAAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU TARJOUKSET 

102 §    HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN NIMEÄMINEN 

103  §   SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

81 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

82 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Ari Uusi-Rasi.

                                                                                                                                   

Päätös:                             

 


 

 

83 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2012

-          Parkanon kaupunki, ote pöytäkirjasta 224 § Monikuntaliitos Jämijärvi, Kankaanpää ja Parkano

-          D-Fence turvallisuusraportti 3/2012

-          Asianajotoimissto Timo Kokemäki, Vaasan hovioikeuden tuomio

-          PoSa, työterveyshuollon palaute vuodelta 2011

-          Lounais-Suomen aluehallintovirasto, esitykset 6.12.2012 myönnettävistä kunniamerkeistä

-          Kuntatyönantajat, terveydenhuoltoalan työntekijöiden eettinen rekrytointi

-          TUL: Satakunnan piiri ry, ulkoilualueiden kehittäminen kunnassanne

-          Satakunnan ELY-keskus, päätös Satakunnan työ- ja elinkeinotoimiston perustamisesta

-          Jätehuoltokustannukset vuonna 2011

-          Valtiovarainministeriö, kuntien yhteistoiminta-avustuksen hakeminen

-          Tykistöprikaati, pelastustoimen suunnitelma Jämin valvomattomalla lentopaikalla

-          Satakuntaliitto, Satakunta UNICEF-maakunta 2011 loppuraportti

-          Verohallinto, maksatuserittely, maaliskuu 2012

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Levoranta

o       Jämijärvi, Uusikilpola

o       Kauppila, Koivulahti

o       Sydänmaa, Hakamäki

 

 

Päätös:                             


 

 

 

84 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                                                       

                                            Sataedu, muistio perussopimusneuvottelusta          28.2.2012

                                            Sataedu, yhtymähallitus                                               29.2.2012

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus

                                            hallitus                                                                           29.2.2012

                                            Maaseutulautakunta                                                     5.3.2012

                                            Satakunnan Pelastuslaitos, johtokunta                      6.3.2012

                                            Perusturvalautakunta                                                   8.3.2012

                                            PoSa, johtokunta                                                          8.3.2012

                                            Sivistyslautakunta                                                        20.3.2012

                                            Monikuntaliitoksen ohjausryhmä                                21.3.2012

                                           

Päätös:                             


 

 

 

 

 

85 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 23.3.2012 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 23.3.2012.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

13 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

14 § Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakassopimus

15 § Muutoksia vuoden 2011 talousarvioon

16 § Monikuntaliitos Jämijärvi, Kankaanpää ja Parkano             

17 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

18 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 12.3.2012, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:       

 

 

 


 

86 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2012

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.1.-31.3.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:       

 

 

 

 


 

87 §              KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2012

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.1.-31.3.2012.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:       


 

 

 

 

88 §              TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN JÄNTEELLE SM-HIIHTOJEN 25.-27.1.2013 LUPAMAKSUN VAKUUDEKSI

 

Suomen Maastohiihto ry on myöntänyt Jämin Jänne ry:n järjestettäväksi televisioitavat SM-hiihdot 25.-27.1.2013. Televisioitavaa suoraa lähetystä kilpailuista tulee vapailla YLE:n kanavilla noin 10-12 tuntia.

 

Kilpailujen lupamaksu on 25 000 euroa. Järjestelysopimuksessa sovitaan lupamaksulle joko kunnan tai pankin takaus. Takauksen tulee astua voimaan sopimuksen allekirjoitushetkestä 30 vrk:n kuluessa ja sen tulee kestää 60 vuorokautta kilpailutapahtuman päättymisestä.

 

Jämin Jänne ry anoo, että Jämijärven kunta antaisi takauksen 25 000 euron lupamaksuun 1.5.2012-28.6.2013 väliseksi ajaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 25 000 euron takauksen Jämi SM-hiihtojen 25.-27.1.2013 lupamaksuun ajalle 1.5.2012-28.3.2013.

 

Päätös:

 

 

 


 

89 §              KUNNANHALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN YHTEISEN PALAVERIN JÄRJESTÄMINEN

 

Vuoden 2011 tilinpäätös on raskaasti alijäämäinen ja tämän vuoksi johtoryhmässä on laadittu toimenpidelistaa talouden tasapainottamiseksi lähivuosien aikana.

 

Talouden tasapainottamisesta olisi valmistelun pohjalta hyvä järjestää kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteinen palaveri.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää palaverin järjestämisestä.

 

Päätös: 

 

 


 

90 §              KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN V. 2013-2015

 

PoSan alueen kuntien, PoSan ja sairaanhoitopiirin yhteinen vuosittainen kumppanuusneuvottelu pidettiin Satakunnan keskussairaalassa 15.3.2012.

Neuvottelutuloksena syntyi kumppanuussopimuksen tahto-osa vuosille 2013-2015. Pöytäkirja neuvottelusta ja kumppanuussopimuksen tahto-osasta ovat liitteenä nro 90.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kumppanuussopimuksen tahto-osan v. 2013-2015 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

 

 

 

91 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-2 KK/2012

 

Liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-2 kk/2012. Liite nro 91.1.

Tasaisen vauhdin mukaan talouden toteutuminen tulisi olla 16,66 %. Sairaanhoidon osalta toteuma on 16,7 %, sosiaalipalvelujen 10,6 % ja päivystyspalveluiden 19,4 %. Raportti perustuu alustavaan kuntalaskutukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:


 

 

 

 

                                            Yhteistyötoimikunta          24 §              12.12.2011

                                            Yhteistyötoimikunta          4 §                2.4.2012

 

92 §              UUDET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET

 

Uudet virka- ja työehtosopimukset kattavat koko kunta-alan.

Ne ovat voimassa 1.1.2012-28.2.2014. Sopimukset pohjautuvat työmarkkinajärjestöjen raamisopimukseen.

 

Neuvottelutulosten kustannusvaikutus on 4,46 % eli raamisopimuksen mukainen.

1.1.2012 maksuun tulevat yleiskorotukset vaihtelevat 1,6 prosentista 1,7 prosenttiin ja järjestelyerät 0,7 %:sta 0,8 %:iin. 1.2.2013 maksuun tulevat yleiskorotukset vaihtelevat 1,3 prosentista 1,46 prosenttiin järjestelyerien ollessa 0,6-0,7 prosenttia. Lisäksi maksetaan 150 euron erillinen kertaerä tammikuussa 2012.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee sopimuksen soveltamisesta paikallistasolla.

 

Päätös:                              Päätettiin, että 150 euron kertasuoritus maksetaan tammikuun palkanmaksun yhteydessä. Muilta osin palataan asiaan ensi vuoden alussa, kun on saatu riittävä määrä lisätietoa päätöksenteon pohjaksi.

                                           

                                            -----

 

Yhteistyötoimikunta

4 §                                      Vuoden alusta voimaan tulleet uudet virka- ja työehtosopimukset pitävät sisällään 1.1.2012 tapahtuneet yleiskorotukset ja keskitetyt järjestelyerät. Vuoden alussa palkkarakenteen muutoksen lisäksi paikallisesti sovittavia järjestelyeriä on ainoastaan teknisen sopimuksessa. Liite nro 4.1.

Teknisten sopimuksen piirissä kunnassa on 2 henkilöä. Liite nro 4.2. Jaettava summa on 22,34 €/kk.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta päättää esityksen tekemisestä kunnanhallitukselle.

 

Päätös:

 

KH 92 §

 

Ehdotus:                            Päätösehdotus kokouksessa.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

 

93 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2012

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2012. Liite nro 93.1. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:

 

 

 

 


 

94 §              SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutosta on valmisteltu yhdessä jäsenkuntien edustajien kanssa. Työryhmä sai työnsä päätökseen 28.2.2012 pitämässään palaverissa.

Muistio on liitteenä nro 94.1.

 

Oleellisimmat muutokset ovat yhtymähallituksen jäsenmäärän vähentäminen 11:sta (ennen 16) sekä liikelaitoksen (aikuiskoulutuskeskus) purkaminen.

 

Perussopimukseen tehtävät muutokset ja uusi perussopimus on liitteenä nro 94.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 

95 §              POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.3.2012 § 14 Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakassopimuksen. Seutuverkko siirtyy elinkeinoyhtiön omistuksesta kuntien omistukseen. Uudet omistajat ovat Kankaanpää, Jämijärvi, Kiikoinen, Lavia ja Pomarkku. Uusien omistajien ensimmäinen yhtiökokous on tarkoitus pitää 18.4.2012 klo 16.00 asioina mm.:

 

-          osakassopimuksen allekirjoittaminen

-          hallituksen järjestäminen yms.

-          toiminnan järjestäminen yms.

 

Kunnan tulee nimetä yhtiökokousedustaja.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n yhtiökokoukseen ja evästää edustajaa hallituksen jäsenen valinnassa.

 

Päätös:


 

 

 

 

96 §              TEEMA-ASIAT / JÄMIN MARKKINOINTI OY

 

Jämijärven kunnan hallinnoima ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toteuttama hanke Jämi Visio ja Missio 2020 (ent. Jämi kasvu, tunnettavuus ja brändi-hanke) on saatu loppusuoralle. Juha Tanskanen Pohjolan Mylly Oy:stä tulee kertomaan Jämin yhteismarkkinoinnin tilanteesta ja Jämin Markkinointi Oy:n synnyttämisestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:


 

 

 

 

97 §              VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

 

Oy Audiator Ab on ottanut uuden käytännön, jonka mukaan kunnanhallituksen tulee tilinpäätöskokouksessa hyväksyä myös johdon vahvistuskirje. Se on jokavuotinen asia.

Vahvistusilmoituskirje on liitteenä nro 97.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

 

 

 

 

 

98 §             VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 98.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2011 oli negatiivinen 147 348,29 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 479 448,29 euroa. Lainat lisääntyivät vuoden aikana

1631,86 euroon/asukas (v. 2010 1 358,75 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana tiukka ja tämän vuoksi

lyhytaikaista lainaa otettiin 150 000 euroa.                                                                               

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2011. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 479 448,29 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:       

 

 

 

 


 

99 §              LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSIIN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntien lausuntoa Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistuksiin liittyvistä muista uudistuksista.

Lausuntoa on pyydetty 13.4.2012 mennessä.

Liitteenä nro 99.1 on selvityksen osa II:n Satakuntaa koskeva osuus. Työryhmän selvitys löytyy kokonaisuudessaan internetistä kohdasta www.kuntauudistus.fi.

Luonnos Jämijärven kunnan lausunnoksi on liitteenä nro 99.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa asiasta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:


 

 

 

 

 

100 §            RETKEILYVÄLINEVARASTON INVESTOINTIKUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN / JÄMIN LUONTOMATKAILUN JA –RETKEILYN KEHITTÄMISHANKE

 

Jämijärven kunta on osallistunut Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn kehittämishankkeen osioon, jolla Jämin palveluvarustusta on lisätty elämysulkoaltaalla ja synteettisellä keinojäällä.

 

Vuonna 2011 elo-joulukuussa Reima Country Matkailuyhdistys ry on jatkanut hankkeen toteutusta rakentamalla retkeilyvälineiden varaston. Hankeosion toteutuneet kokonaiskustannukset ovat yhteensä 56 427,84 euroa. Tarvittava kuntarahoitus on 4 900,00 euroa. Kuntarahoitus on EU-avustuksen maksamisen ehdoton edellytys.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää osallistua retkeilyvälineiden varaston kustannuksiin 4 900,00 eurolla. Määräraha katetaan muista investoinneista saaduilla säästöillä ja huomioidaan määrärahamuutoksia esitettäessä.

 

Kunnanhallitus käy keskustelun Jämin luontomatkailun ja –retkeilyn kehittämishankkeen jatkosta. Se pitää sisällään mm. luontotietokeskuksen rakentamisen.

 

Päätös:

 

 

 


                                            Tekninen lautakunta         15 §              27.3.2012

 

101 §            HEVOSHAAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU TARJOUKSET

 

Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Hevoshaanalueen I-vaiheen kunnallisteknisten suunnitelmien päivittämisestä. Alkuperäiset suunnitelmat ovat vuodelta 1992. Suunnittelualue I sisältää 15 omakotitalotonttia ja 3 rivitalotonttia.

Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 16.03 2012 klo 15.00.

 

Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle yritykselle/suunnittelijalle:

- FCG Finish Consulting Group Oy / Jani Sillanpää, Tampere

- Jokela Tapani, Ikaalinen

- Ramboll Oy, Pori

 

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, Ramboll Oy:ltä ja FCG Finish Consulting Group Oy:ltä.

Tapani Jokela ilmoitti puhelimitse 7.3.2012 ettei tule jättämään tarjousta.

 

                                            Halvimman tarjouksen jätti Ramboll Oy, 16.900 € (alv 0%)

                                            Liitteenä 15.1. tarjousten avaamispöytäkirja.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se hyväksyy Ramboll Oy:n jättämän, edullisimman tarjouksen.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin.                                      

 

                                            -----

 

KH 101 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esitykset. Suunnittelun kustannukset katetaan Hevoshaan kaavamuutokseen varatuista, säästyvistä varoista.

Asia saatetaan tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:

 

 

 

 

                                            Tekninen lautakunta           18 §               27.3.2012

 

102 §             HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / JÄTEHUOLTOVIRANOMAISEN NIMEÄMINEN

 

Uusi jätelaki tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useita siirtymäkausia, mutta kunnallinen jätehuolto jatkuu pääosin ennallaan.

 

Uuden jätelain 23 §:ssä mainitaan, että kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen. Tämä muutos tulee voimaan heti lain voimaantullessa 1.5.2012. Uudesta jätelaista ei aiheudu kunnalle mainittavia lisätehtäviä eikä se edellytä suurta muutosta kunnan hallintosääntöön. Uusi jätelaki selkeyttää kunnalle säädettyjen viranomaistehtävien hoitamista.

 

Kunnan jätehuoltoviranomainen määritellään valtuuston päätöksellä hallintosäännössä. Hallintosääntöä on tarpeen täsmentää, lisäämällä siihen maininta kunnan jätehuoltoviranomaisesta ja siitä, että jätehuoltoviranomaisen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset.

 

Voimassa olevassa Jämijärven kunnan hallintosäännössä (41 §) on teknisen lautakunnan tehtäväksi määritelty kunnan jätehuollosta vastaaminen. Näin ollen on tarkoituksenmukaista nimetä tekninen lautakunta jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtivaksi jätehuoltoviranomaiseksi.

 

Päätösehdotus:                  Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintosääntöä muutetaan teknisen toimialan osalta seuraavasti.

Hallintosäännön kohtaan lautakunnan tehtävät tehdään lisäys: Tekninen lautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena ja sen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset;

 

-          jätehuoltomääräysten hyväksyminen

-          jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen

-          jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen

-          jätemaksutaksan hyväksyminen

-          jätemaksujen maksuunpano

-          jätemaksujen kohtuullistamispäätökset.

 

Päätös:                               Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                            -----

KH 102 §

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

 

 

 

 

103  §           SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA