JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 28.11.2011

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      64 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus             

65 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta          

66 §              PoSan toteuma               

67 §              Lisämääräraha PoSan v. 2010 alijäämän kattamiseksi

                                            sekä PoSan v. 2011 tilauksen lisäämiseksi          

68 §              Vuoden 2012 talousarvioluonnoksen lähetekeskustelu         

69 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat            

70 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 2.12.2011 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 24.11.2011

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2011

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 22.11.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 28.11.2011 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

64 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

65 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

66 §   POSAN TOTEUMA 

67 §   LISÄMÄÄRÄRAHA POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI
         SEKÄ POSAN V. 2011 TILAUKSEN LISÄÄMISEKSI

68 §   VUODEN 2012 TALOUSARVIOLUONNOKSEN
         LÄHETEKESKUSTELU 

69 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT 

70 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                    

Tapio Rajalahti                                             Esa Ala-Karvia

 


 

 

 

64 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 22.11.2011 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta –lehdessä 24.11.2011 ja Kankaanpään Seutu –lehdessä 24.11.2011. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.11.2011.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

 

65 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               301 §            21.11.2011

 

66 §              POSAN TOTEUMA

 

                                           

Esityslistan liitteenä on PoSan toteuma ajalla 1.1.-30.9.2011. Liite nro 301.1.

Tasaisen menokehityksen mukaan toteuman tulisi olla 75,00 %. Jämijärven kunnan toteumaprosentti on 78,92 %.

Toteuman pohjalta on laadittu vertailutaulukko edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liite nro 301.2.

Vertailun mukaan vuoden 2011 toteutuneet kulut ovat 98 815 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 66 §

 

Päätös:

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               304 §            21.11.2011

 

67 §              LISÄMÄÄRÄRAHA POSAN V. 2010 ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI SEKÄ POSAN V. 2011 TILAUKSEN LISÄÄMISEKSI

 

Jämijärven kunnan osuus PoSan alijäämästä vuodelta 2010 on tasoituksen jälkeen 109 921 €.

Summa selvisi vasta talousarvion laadinnan jälkeen, joten sitä ei ole voitu huomioida vuoden 2011 talousarviossa.

 

Vuodelle 2011 on varattu PoSan tilaukseen yhteensä 3 900 000 euroa. Käyttö tulee olemaan kuitenkin tilausta suurempi. Vuoden tilausta tulee toteuman 9/2011 perusteella lisätä n. 200 000 €.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää v. 2011 talousarvioon PoSan toimintaan 310 000 euron lisämäärärahan, jolla katetaan v. 2010 alijäämä sekä v. 2011 tilauksen ylittyminen.                

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 67 §

 

Päätös:

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               308 §            21.11.2011

 

68 §                VUODEN 2012 TALOUSARVIOLUONNOKSEN LÄHETEKESKUSTELU

 

                                            Vuoden 2012 talousarvioluonnos on valmistunut.

                                            Liitteenä on tuloslaskelma, rahoituslaskelma, talousarvioluonnos hallintokunnittain, investointisuunnitelma v. 2012-2016 sekä henkilöstösuunnitelma. Liite nro 308.1.

 

                                            Talousarvioluonnos on tarkoitus esitellä valtuustolle 28.11.2011. Esittely tehdään hallintokunnittain.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun v. 2012 talousarvioluonnoksen pohjata.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 68 §

 

Päätös:

 

 

 


                                           

69 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                    


 

70 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT