Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2011

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 2.8.2011

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

8.8.2011 klo 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

199 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  208

200 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  208

201 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  209

202 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  210

203 §    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2011  211

204 §    KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2011  212

205 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  213

206 §    KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA  214

207 §    LOPULLINEN VALTIONOSUUS VUODEN 2010 PERUSTOIMEENTULOTUKIEN KUSTANNUKSIIN  215

208 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-5 KK/2011  216

209 §    POSAN TOTEUMA 1.1.-31.5.2011  217

210 §    POSAN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN  218

211 §    VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU  220

212 §    ESITYKSET SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOON JA –SUUNNITELMAAN V. 2012-2014  221

213 §    HYVÄKSYMISESITYS JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN MUUTTAMISEKSI MAANTIEKSI 222

214 §    MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN  223

215 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ONNIKOTI OY  224

216 §    SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  225

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 


 

 

199 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

 

200 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Anneli Kujansuu.

                     

Päätös:                             


 

 

 

201 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Liikenne- ja viestintäministeriö, laajakaistahankkeen väliarvioinnin keskustelumuistio; lausuntopyyntö

-          Elämän tähden yhtymähallinto, aiesopimus Kankaanpään kaupungin, Jämijärven kunnan ja Parkanon kaupungin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin välillä terveydenhuollon kokonaisjärjestelyistä ja kehittämisestä

-          Kuntaliitto, kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2010 nettokuluista

-          Suomen ympäristökeskus, maakuntajärvikilpailu

-          Satakuntaliitto, Unicef-teemavuoden varainkeruu kunnissa

-          Kuntatyönantajat, henkilöstörahastolaki (934/2010) kunta-alalla

-          Kuntaliitto, Jätelaki uudistuu

-          Kuntaliitto, elintarvikelain (353/2011) muutosten toimeenpanoa

-          Satakylät ry, jäsentiedote 3/2011

-          Parkanon kaupunki, kaavoituskatsaus 2011

-          ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2011

-          ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2011

-          Verohallinto, maksatuserittely kesäkuu 2011

-          Verohallinto, maksatuserittely heinäkuu 2011

-          Satakuntaliitto, toimintakertomus vuodelta 2010

-          Kuntaliitto, lakisääteisen liikenne- ja työtapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavan täyskustannusmaksuun liittyvää ohjeistusta

-          Kansaneläkelaitos, päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010

-          Karvian kunta, lisämääräraha PoSan vuoden 2010 alijäämän kattamiseen

-          Satakuntaliitto, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1. laatimispäätös, vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Tykköö, Mäkelä

o       Jämijärvi, Mäntykangas

o       Jämijärvi, Mäntykangas

o       Kauppila, Männistö

o       Jämijärvi, Seppä I

o       Peijari, Mäki

 

Päätös:                            


 

 

 

 

202 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta                 10.6.2011

Perusturvalautakunta                                                   16.6.2011

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-

kuntayhtymä, yhtymäkokous                                       16.6.2011

Perusturvalautakunta                                                   22.6.2011

Muistio koskien Kotirintama-muistomerkkiä            1.7.2011

 

Päätös:                             


 

 

 

 

 

203 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2011

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan ja kanslistin viranhaltijapäätökset 1.4.-30.6.2011

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:          


 

 

 

 

204 §            KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2011

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.4.-30.6.2011.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:          


 

 

 

 

205 §            SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2011.

 

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                             


 

 

 

 

206 §           KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kunnanhallituksen seuraava kokous on 29.8.2011.

Koska harkinnanvaraisen rahoitushakemuksen liitteenä tulee olla valtuuston ennen elokuun loppua hyväksymä tervehdyttämisohjelma tulee kunnanhallituksen kokousrytmiä muuttaa.

Kunnanhallituksen seuraava kokous tulee näin ollen pitää jo 22.8., jotta valtuusto voidaan pitää 29.8.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään jo 22.8.2011 klo 18.30.

 

Päätös:


 

 

 

 

207 §              LOPULLINEN VALTIONOSUUS VUODEN

                        2010 PERUSTOIMEENTULOTUKIEN KUSTANNUKSIIN

 

                                            Lounais-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut vuoden 2010 perustoimeentulotuen kustannuksiin myönnetyn lopullisen valtionosuuden seuraavasti:

 

                                            Valtionosuuteen oikeuttavat perustoimeen-

                                            tulotuen kustannukset (toteutuneet)                            29.595,28 €

                                            Lopullinen valtionosuus (50%)                                    14.797,64 €

                                            Maksettu valtionosuusennakko                                  17.738,00 €

                                            Valtiolle palautettava                                                     2.940,36 €

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

208 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN

                        RAPORTTI 1-5 KK/2011

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 – 5 kk/2011 on valmistunut.

 

                                            Tilikauden tulos on n. 11,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos on normaalisti kevätkaudella ylijäämäinen, mutta tasoittuu vuoden loppua kohden mm. lomarahojen maksun ja kesätuotannon supistumisen vuoksi. Tilikauden tulosta on kasvattanut alkuvuonna erityisesti hoitopäivien ja –jaksojen ennakoitua suurempi toteuma.

 

                                            Jämijärven kunnan osalta on sairaanhoidon toteuma 48,6 % ja sosiaalipalvelujen toteuma 90,4 %, kun ns. tasaisen vauhdin mukaan niiden tulisi olla 41,67.

 

                                            Raportti on esityslistan liitteenä nro 208.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:

 

 


 

209 §              POSAN TOTEUMA 1.1.-31.5.2011

 

                                            Esityslistan liitteenä nro 209.1. on PoSan toteuma ajalta 1.1.-31.5.2011. Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 41,67%. Jämijärven kunnan kokonaistoteuma (palvelut yhteensä) on 41,92%. Eniten ylitystä on erityispalveluissa (46,27%).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteuman 1.1.-31.5.2011 tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

210 §              POSAN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN

 

21.2.2011 julkaistiin Oy Audiapron raportti: Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän talouden asiantuntijaselvitys / sopeuttamissuunnitelma. Raportin yhteenvedossa (s. 64) todetaan mm. seuraavaa:

Meneillään olevasta kuntaliitosselvityksestä huolimatta tulee organisaatiot laittaa kuntoon ja toimimaan yhteisen tahdon (yta-alueen) mukaisesti.

                                          Tässä työssä tärkeää ovat seuraavat toimenpiteet:

 

- tilaajien (kuntien) johtavien poliittisten päättäjien tahdonmuodostus kaksi kertaa vuodessa

- kunnanjohtajien osallistuminen

- tilaajalautakunnan sekä Posan johtokunnan roolinsa ottaminen ja uudenlainen rekrytointi

- talousarviovalmistelun muuttaminen

 

ja erityisesti PoSan osalta:

 

                                          - toimitusjohtajan roolin kirkastaminen

- johtoryhmän osaaminen ja osallistuminen.

 

sekä toimenpideohjelma, jossa koviakin keinoja käyttöönotettavaksi:

 

- Vanhuspalvelut (ei sijaisia, ei uusia toimia, ei palkkatukihenkilöitä, henkilöstömitoitukset välttäviksi, ei avopalveluvastaavan virkaa, omaishoidon tuki alueille, palkattomat vapaat ilman sijaisia)

- Perhepalvelut (ei säästömahdollisuutta, tarve lastensuojeluun suunnattuun lisäresurssointiin)

- Aikuispalvelut (sos.huoltolain mukaiset kuljetusavustukset lopetetaan, silmänpohjakuvaukset maksullisiksi, hoitajavastaanottojen maksullisuus, hoitotarvikkeiden jakelun tiukentaminen, vammaispalvelun ei-subjekt. palveluiden määrärahan supistaminen, toimeentulotukikriteerien tiukentaminen)

- Erityispalvelut (kotisairaalatoiminta, palvelupisteiden keskittäminen, erikoissairaanhoidollisten toimenpiteiden miettiminen, ilmaisjakelutarvikkeiden tiukentaminen)

                                          - Työterveyshuolto (fuusion valmistelu ja toteuttaminen)

 

Kuntaliitospäätöksen jälkeen (syksy 2011) tulee tilanteen mukaan:

                                          - tehdä uusi strateginen linjaus

                                          - yhteistoiminta-alueen jatkuminen?

- tukipalvelut (tukipalveluiden ohjaaminen ja keskittäminen yhden johdon alaisuuteen)

- Vanhuspalvelut (palvelurakenteen oikaisu, edellyttää myös vuodeosastojen ja kuntouttavan toiminnan muutoksia).

 

PoSan johtokunta on valmistellut toimenpide-ehdotuksia Eero Laesterän (Audiopro) raportin esitysten perusteella. Raportissa esitetyt toimintojen tehostamistoimet on tehty periaatteella, että palvelutaso lasketaan lakisääteisen toiminnan alarajalle ja että valtakunnallisista suosituksista tulee PoSa-alueella nopeassa aikataulussa tavoitetasoja.

 

Perusturvalautakunta on 26.5.2011 käsitellyt PoSan johtokunnan esityksiä ja antanut niistä kannanottonsa.

Perusturvalautakunnan, PoSan johtokunnan ja johtoryhmän välillä on käyty yhteisneuvotteluja toimenpideohjelman valmiiksi saamiseksi.

Lopullinen toimenpideohjelma esitys oli perusturvalautakunnan käsittelyssä 22.6.2011, jossa se hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistan liite nro 210.1.

Toimenpideohjelma on lähetetty peruskuntiin tiedoksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee hyväksytystä toimenpideohjelmasta ja merkitsee sen tiedoksi.

 

Päätös:

 

 

 


 

211 §            VUODEN 2012 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU

 

 

Suomen Kuntaliiton tarkemmat talousarvion laadintaohjeet ja –perusteet toimitetaan kuntiin syyskuussa.

 

Yleisessä toimistossa on valmisteltu seuraava talousarvion laadinta-aikataulu:

 

-          tulopohjan arviointi ja investointien priorisointi taloustyöryhmässä 7.10. mennessä

 

-          hallintokuntien esitykset 7.10. mennessä

 

-          veroprosentit kunnanhallitus 31.10.

 

-          veroprosentit valtuusto 7.11.

 

-          hallintokuntien esitysten tasapainotus 11.11. mennessä

 

-          tekstit, taulukot, grafiikka, liitteet 25.11. mennessä

 

-          talousarvion käsittely kunnanhallitus 12.12.

 

-          talousarvion käsittely valtuusto 19.12.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä talousarvion laadinta-aikataulun tiedokseen

2.      pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelmaksi 7.10. mennessä

3.      että tarkemmat laadintaohjeet lähetetään hallintokunnille kun Suomen Kuntaliiton ohjeistus on saatu.

 

Päätös:                             


 

 

 

212 §              ESITYKSET SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN

                        TALOUSARVIOON JA –SUUNNITELMAAN V. 2012-2014

 

                                            Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 21.6.2011 § 34 hyväksyä talousarviokehyksen talousarvion ja taloussuunnitelman 2012-2014 laatimista varten ja pyytää perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän jäsenkunnilta esitykset talousarvioon ja –suunnitelmaan kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Esityslistan liite nro 212.1.

 

                                            Esitykset on pyydetty 31.8.2011 mennessä.

 

                                            Rehtori Rolf Björkman on tutustunut suunnitelmiin ja on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomautettavaa niihin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa kantanaan, ettei sillä ole huomautettavaa liitteen mukaisiin suunnitelmiin.

 

Päätös:

 

 

 


 

213 §              HYVÄKSYMISESITYS JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN MUUTTAMISEKSI

                        MAANTIEKSI

                                           

                                            Jämi-Jylli tien osalta on laadittu 15.12.2010 päivätty tiesuunnitelma. Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty tarvittavat viranomaislausunnot. Tiesuunnitelman lähtökohtana on Jämi-Jylli yksityistien muuttaminen maantieksi. Tiesuunnitelma ei aiheuta rakentamiskustannuksia. Seurannaisvaikutuksena tulee valtiolle jatkossa hoito- ja ylläpitokustannuksia.

 

                                            Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittääkin, että liikennevirasto hyväksyisi laaditun tiesuunnitelman niin, että Jämi-Jylli yksityistien (Mielahdentie ja Jyllintie) muutettaisiin maantieksi tiesuunnitelma plv:llä (5295-10524) maatien 2613 tieosaksi 2. Maantien 2613 nimi esitetään samalla muutettavaksi Jämin maantieksi.

                                            Samalla esitetään myös Pitkäniemen yksityistieosuus tiesuunnitelmassa esitetyllä plv:llä 4654-4882 muutettavaksi maantieksi ja liitettäväksi Pitkäniemen maantiehen 13251.

 

                                            Varsinais-Suomen Ely-keskus esittää, että hyväksymiskäsittely suoritettaisiin siten, että yksityistie voidaan muuttaa valtion hoitoon siirtyväksi maantieksi 1.1.2012 alkaen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee hyväksymisesityksen tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

214 §              MONIKUNTALIITOKSEN NEUVOTTELUVAIHEEN ETENEMINEN

 

 

                                            Kunnanhallitus valitsi 20.6.2011 kunnan edustajat monikuntaliitoksen neuvotteluvaiheeseen ja ohjausryhmään.

                                            Kunnanjohtajat kokoontuivat 29.6.2011 työstämään neuvotteluvaiheen käynnistämistä.

 

                                            Jatkoaikataulu on seuraava:

 

                                            - 9.8. klo 13  kunnanjohtajapalaveri

 

                                            - 9.8. klo 15  Sote-työryhmän valmistelupalaveri

 

                                            -10.8. klo 9.30-11.30 Pirkanmaanliiton maakuntajohtaja Jämijärvellä

 

                                            - 18.8. klo 17 Sairaanhoitopiirin info Kankaanpäässä

 

                                            - 23.8. klo 18 Neuvotteluvaiheen ohjausryhmä Kankaanpäässä

 

                                            - 29.8. klo 9 Monikuntaliitos / Jämi-neuvottelu Jämillä

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:


 

 

 

 

215 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ONNIKOTI OY

 

 

                                            Onnikoti Oy:llä on ollut kunnanhallituksen päätöksen mukainen jatko-optio Kiinteistö Oy Hepohelmi nimisen yhtiön ostamiseen Jämijärven kunnalta.

                                            Optio päättyi 30.6.2011. Kaupanteko siirtyi kuitenkin lomakauden yli, koska Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lupa saatiin vasta kesäkuun loppupuolella kunnanhallituksen edellisen kokouksen jälkeen.

 

                                            Option pohjalta on laadittu esityslistan liitteen nro 215.1 mukainen kauppakirjaluonnos.

                                            Kauppakirjan mukaan Jämijärven kunta myy Onnikoti Oy:lle Kiinteistö Oy Hepohelmi nimisen yhtiön osakkeet n:o 1-4050 eli koko osakekannan kauppahintaan 130 000 euroa.

                                            Ostaja saa osakkeet haltuunsa ja omistukseensa heti kun tätä kauppaa koskeva kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Onnikoti Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:


 

 

 

 

216 §              SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                        TILAISUUKSISTA

 

 

 


 

217 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 27.6.2011 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 27.6.2011.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

                                           

                                            22 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

24 §              Vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus

25 §              Arviointikertomus vuodelta 2010

26 §              PoSan v. 2010 alijäämän kattaminen 

27 §              PoSan palvelusopimus 2011

28 §              PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2011

29 §              Sitoutuminen laajakaistahankkeeseen Jämijärven

                                                                  hankealueella

30 §              Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2011

31 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

32 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 27.6.2011, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös: