In English
China

 

Satakunnan valinnanvapauspilotti

Satakuntaliitto maakuntauudistuksen valmistelualustaorganisaationa ja Porin kaupunki valinnanvapauspilotin hakijatahona esittävät, että kunnat sitoutuvat osallistumaan Satakunnan valinnanvapauspilottiin.

Satakuntaliitto maakuntauudistuksen valmistelualustaorganisaationa ja Porin kaupunki valinnanvapauspilotin hakijatahona esittävät, että kunnat sitoutuvat osallistumaan Satakunnan valinnanvapauspilottiin hankesuunnitelman mukaisesti ilman lisäehtoja kaikkien pilottien osalta
- mikäli Satakunta saa pilottirahoituksen
- mikäli valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään ja pilotit saavat luvan käynnistyä.
Sitoumus edellyttää, että pilotit toteutetaan lainsäädännön, sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti. Piloteissa ei edellytetä kuntien omarahoitusosuutta, vaan valtionavustus on 100 %. Sitoumus pyydetään käsittelemään kuntien valtuustoissa viimeistään 31.5.2018 mennessä.

Hakuilmoitus löytyy tästä linkistä.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi löytyy tästä linkistä.

 

KOULUN 
SISÄILMA-ASIAT

Painemittausraportti

Lämpökamerakuvaus

Keskuskoulun ilmamäärämittausraportti:

Kesällä 2018 Jämijärven keskuskoulun kirkonkylän toimipisteelle on tehty ilmanvaihdon säätö. Tehtävänanto on ollut säätää ilmanvaihto ylipaineiseksi. Ilmamäärämittauspöytäkirjasta ilmenee, että luokkahuoneet olivat säädön jälkeen ylipaineisia (YP). 

Aiemmat tutkimukset ja toimenpiteet:

Tykköön tutkimus 2016

Tutkimussuunnitelmaa varten tutkimus 2017

Labra keskuskoulu 2017

Labra Tykköö 2017

Loppuraportti 2017

Loppuraportti kuvaliite 2017

Keskuskoulun tutkimus 2016

Keskuskoulun toimenpiteet 2015

Toimenpiteet 2017 toukokuulle asti

Keskuskoulun toimenpiteet 2017-2018


Jämijärvi - Satakunnan helmi

Pikkuvaakuna

Jämilogo


Jämin
Matkailuneuvonta
jami.fi

Suomifinland100-banneri netti 200 px 

Myrkytystietokeskus kuvake internetiin sininen suomi

Toteutus JJ-Net Group Oy